Ο Σπυρίδων Μάμαλης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Μάρκετινγκ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθυντής Εργαστηρίου Μάρκετινγκ και  Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Είναι απόφοιτος του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Αγροτικό Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ Τροφίμων και με διδακτορικό στο Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Εστίασης.

Διδάσκει στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. ως επισκέπτης καθηγητής, σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Δ.Π.Θ. και είναι μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

Από το 2003 έως σήμερα είναι μέλος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και από το 2011 έως σήμερα Πρόεδρος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου. Επίσης, είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας των Ενώσεων των Γεωτεχνικών, του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Α.Ι.Χ. και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Topic: The wine lab : αναπτύσσοντας τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και Επιχειρήσεων