Η κυρία Βουμβάκη είναι Αναπληρώτρια Διευθύντρια στην Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας. Επιπλέον, είναι η εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στην Επιτροπή Επιχειρηματικών Χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας.

Ως Deputy Chief Economist της ΕΤΕ, συντονίζει την έκδοση «Έρευνα Συγκυρίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», στην οποία δημοσιεύεται (i) ο Δείκτης Εμπιστοσύνης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και (ii) αναλύσεις των αποτελεσμάτων ερευνών πεδίου σε ειδικά θέματα και κλάδους υψηλού ενδιαφέροντος. Επίσης, επιβλέπει την τριμηνιαία έκδοση για την «Ελληνική Επιχειρηματικότητα», στην οποία παρέχεται τακτική ενημέρωση για τις τάσεις, εξελίξεις και προοπτικές του ελληνικού επιχειρηματικού τομέα. Επιπλέον, είναι η επικεφαλής ερευνήτρια των «Κλαδικών Μελετών» της ΕΤΕ, οι οποίες εστιάζουν στην σε βάθος ανάλυση παραδοσιακά σημαντικών κλάδων (όπως ο τουρισμός) και δυνητικά δυναμικών κλάδων για την ελληνική οικονομία (όπως η ανώτατη εκπαίδευση).

Από το 2001 μέχρι σήμερα, έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση μελετών της ΕΤΕ για τη διεθνή, ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία. Έχοντας αποκτήσει ευρεία εμπειρία στην κατασκευή οικονομετρικών υποδειγμάτων και στην ανάλυση/σύνθεση δεδομένων για την εξαγωγή στρατηγικών συμπερασμάτων, τα αποτελέσματα της ερευνητικής της δουλειάς παρουσιάζονται σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και στις τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας.

Topic: Ελληνική αγροδιατροφή: Ενώπιον μιας ιστορικής ευκαιρίας που δεν πρέπει να χαθεί