Είναι εκδότης του ηλεκτρονικού newsletter ΑγροΝέα και αρθρογράφος στο Skywalker, στις εφημερίδες Στέντορας, Agrenda & Αγροτική Εκφραση. 

Διετέλεσε ελεύθερος επαγγελματίας-σύμβουλος σε έργα τοπικής αγροτικής ανάπτυξης, συνεργάτης του ΣΒΒΕ για τον πρωτογενή τομέα, Διευθυντής Δια Βίου Μάθησης στην Γεωργική Βιοτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης, Προϊστάμενος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθηγητής του ΤΕΙ Θεσ/νίκης και εργολάβος τεχνικών έργων. 

Η πολυετής εμπειρία του περιλαμβάνει  αποστολές συγκεκριμένου σκοπού για αγροτικά θέματα σε 35 κράτη, πλήθος εισηγήσεων  για την Τοπική Κοινοτική Ανάπτυξη, Αγροτική Ανάπτυξη, Κοινωνική Οικονομία, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Επιχειρηματικότητα, Νεανική ή Γυναικεία Επιχειρηματικότητα κλπ, ενώ επαγγελματικά έχει ασχοληθεί με την Διοίκηση Τεχνικών Έργων, Διοίκηση Προμηθειών & Χρηματορροών, Διοίκηση Προσωπικού, Διοίκηση Εκπαίδευσης, Διοίκηση Επισκέψεων Μελέτης, Διαχείριση & Διοίκηση Κοινοτικών Προγραμμάτων και Διοίκηση Δημοσίων Σχέσεων.

Σήμερα, ως συνταξιούχος προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως: Ένωση Παλαιών Προσκόπων Θέρμης, Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης, Ενώσεις Νέων Αγροτών, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, ΜΕΝΤΟΡΕΣ Κοινωνικής Οικονομίας, ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.-Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία, Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής, σε Συνεταιρισμούς (Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός «βιοςCoop», ΚοινΣΕπ ΜOΔΟΥΣΑ, ΚοινΣΕπ ΚΥΚΕΩΝ, Αγροτικός Ανθοπαραγωγικός Συνεταιρισμός Αθηνών κλπ) και είναι συνεργάτης στο ΑγρΟραμα (άτυπη δομή αγροτών-παραγωγών επώνυμων προϊόντων).

Topic: Co-Moderator (Session-1)