Ο Αθανάσιος Ν. Ράπτης είναι γεωπόνος (MSc) , και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο Masters στο Διεθνές Marketing. Έχει εργαστεί σε διεθνείς και ελληνικές εταιρίες σε θέσεις πωλήσεων και marketing. Σήμερα έχει την θέση του Διευθυντή Marketing και Παραγωγικών Λειτουργιών στην εταιρία ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ. Τα 34 χρόνια θητείας του στην Ελληνική αγορά έχει ασχοληθεί με την εμπορική ανάπτυξη προϊόντων φυτοπροστασίας, την οργάνωση και εφαρμογή επικοινωνίας στο γεωργικό κλάδο, με τη συμμετοχή του σε επιτροπές συνεργασίας με φορείς  των καταναλωτών αγροτικών προϊόντων.