Σχετικά με το AgriBusiness Forum

Το AgriBusiness Forum αποτελεί την κορυφαία έκφραση για την αγροτεχνολογία και κόμβο δικτύωσης, συνεργασιών και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας.  

Υλοποιεί περιφερειακά & διεθνή συνέδρια, εκπαιδευτικά εργαστήρια και θεματικά ταξίδια, αναδεικνύει θέματα βέλτιστων πρακτικών και βιώσιμης ανάπτυξης στην παραγωγή-μεταποίηση, ασφάλεια-επάρκεια τροφίμων, καινοτομία-νέες τεχνολογίες, κλίμα-περιβάλλον, γεωργικές εισροές, απευθύνεται σε επιχειρήσεις, παραγωγούς, ακαδημαϊκούς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, και συνεργάζεται με σημαντικούς οργανισμούς εθνικής και διεθνούς εμβέλειας.

Πρόγραμμα γεγονότων

AgriBusiness Forum 2023, Αθήνα

AgriBusiness Forum 2023, Πιερία

ab-past-events-768x450

Προηγούμενα γεγονότα

Ομιλητές

Δρ. Φίλιππος Παπαδόπουλος

Διευθυντής, Γραφείο Στρατηγικών Προγραμμάτων, Αμερικανική Γεωργική Σχολή

κ. Hubert Cottogni

Deputy Director, Head of Mandate Management, European Investment Fund

κ. Alia El-Yassir

UN WOMEN Regional Director, Representative to Turkey; Europe and Central Asia

Δρ. Γεώργιος Βλάχος

Επίκουρος Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εγγραφη στο newsletter

Επικοινωνήστε μαζί μας

  AgriBusiness Forum
  c/o Geo Routes Institute

  Διεύθυνση

  Bασιλέως Ηρακλείου 8, Αθήνα 106 82

  Τηλέφωνο

  +30 2102845980