Σχετικά με το AgriBusiness Forum

Το AgriBusiness Forum αποτελεί την κορυφαία έκφραση στην αγροτεχνολογία και κόμβο δικτύωσης, συνεργασιών και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας.  Δραστηριοποιείται σε περιφερειακά & διεθνή συνέδρια, εκπαιδευτικά εργαστήρια και θεματικά ταξίδια, αναδεικνύει θέματα βέλτιστων πρακτικών και βιώσιμης ανάπτυξης για την παραγωγή-μεταποίηση, ασφάλεια τροφίμων, καινοτομία-νέες τεχνολογίες, κλίμα-περιβάλλον, γεωργικές εισροές, και συνεργάζεται με σημαντικούς οργανισμούς εθνικής και διεθνούς εμβέλειας.

Πρόγραμμα γεγονότων

AgriBusiness Forum 2023, Αθήνα

AgriBusiness Forum 2023, Πιερία

ab-past-events-768x450

Προηγούμενα γεγονότα

Ομιλητές

Δρ. Ελένη Μαλούπα

Ερευνήτρια ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Διευθύντρια Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

κ. Alia El-Yassir

UN WOMEN Regional Director, Representative to Turkey; Europe and Central Asia

κ. Χριστίνα Φ. Λεγάκι

Διευθύνουσα Σύμβουλος, Corteva Agriscience Hellas

κ. Γεώργιος Ποντίκας

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Syngenta Hellas

Εγγραφη στο newsletter

Επικοινωνήστε μαζί μας

  AgriBusiness Forum
  c/o Geo Routes Institute

  Διεύθυνση

  Bασιλέως Ηρακλείου 8, Αθήνα 106 82

  Τηλέφωνο

  +30 2102845980