Ο Γιώργος Φραγκόπουλος είναι απόφοιτος του τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2021 εργάζεται στον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.) ως Υπεύθυνος προγραμμάτων μέριμνας και υποστήριξης, οργανώνοντας εκπαιδευτικά σεμινάρια για το αγροτικό κοινό που καλύπτουν θέματα όπως η Ορθή Χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φ.π.), τα Μέτρα Ατομικής Προστασίας, η ορθή διαχείριση των κενών συσκευασιών φ.π., η προστασία των υδάτων και η ενημέρωση για τα παράνομα και πλαστά φ.π. και τους κινδύνους από τη χρήση τους. Επιπλέον, είναι Υπεύθυνος ηλεκτρονικών επικοινωνιών του Συνδέσμου.