Φορέας Διοργάνωσης

Το Geo Routes Institute είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, του οποίου τα θεματικά οδοιπορικά και οι εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα τελούν υπό την Αιγίδα της Ε.E.E. για την UNESCO και αποσκοπούν στην ανάδειξη της Ελλάδας, στην προβολή της πολιτιστικής της κληρονομιάς και στην ενίσχυση του διαπολιτιστικού διαλόγου. Τα οδοιπορικά του Geo Routes αποτελούν “Βέλτιστη Πρακτική” της UNESCO στο πλαίσιο του προγράμματος “Πολιτισμός-Τουρισμός-Ανάπτυξη”.

Το Geo Routes εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση γεγονότων, δράσεων και ταξιδίων πολιτιστικής κληρονομιάς, και εκδηλώσεων πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συμμετέχει σε διεθνή fora και παρέχει τεχνογνωσία για την περιφερειακή ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και το branding πολιτιστικών διαδρομών, με σεβασμό των τοπικών κοινωνιών, την προστασία της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και την υπεύθυνη διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων.

Το Geo Routes είναι ο φορέας διοργάνωσης των διεθνών γεγονότων Balkans & Black Sea Forum & AgriBusiness Forum

Πληροφορίες: www.geo-routes.com