Φωτογραφικό υλικό από το ABF2022 στην Αθήνα 15-16/11/2022

Φωτογραφικό υλικό από το 5ο Διεθνές AgriBusiness Forum στην Αθήνα 15-16/11/2022 είναι διαθέσιμο εδώ