Ο Δημήτρης Σκούρας είναι Αντιπρύτανης Οικονομικών και Προγραμματισμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών και καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στα πανεπιστήμια Aberdeen και Essex του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ερευνητικά ασχολείται στο πεδίο της οικονομικής των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα με την ανάλυση των επιπτώσεων των αγροτικών πολιτικών στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, στη χρήση των υδάτινων και εδαφικών πόρων στη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες.  Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε πάνω από 100 άρθρα, μελέτες και βιβλία. Το 2008 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών στην «Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών». Έχει εκπονήσει προγράμματα και μελέτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΟΣΑ, τα Ηνωμένα Έθνη και πολλούς κυβερνητικούς οργανισμούς στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Αφρική.