Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc) από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (MAICh), Πτυχιούχος Γ.Π.Α,.

Έχει συμμετάσχει ως μέλος σε ερευνητικά προγράμματα με επίκεντρο την αγροπεριβαλλοντική πολιτική της ΕΕ, τη σχέση γεωργίας περιβάλλοντος αλλά και γενικότερα θέματα που αφορούν τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη.

Είναι πρόεδρος του ΔΣ της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF-Ελλάς.

Topic: ΚΑΠ και περιβάλλον: Η μακρά και επίπονη (;) διαδικασία ολοκλήρωσης