Ο Άλκης Άγγελος Σταυρίδης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Συμβούλων Επενδύσεων ΑΙΧΜΗ Α.Ε. (Κομοτηνή), Αύγουστος 1995 – σήμερα, με προηγούμενη 5ετή υπηρεσία στη βιομηχανία τροφίμων. Το κύριο αντικείμενο εργασιών αφορά στη διαχείριση έργων Αστικών Αναπλάσεων και Διακρατικής Συνεργασίας. Έχει ολοκληρώσει τη διοίκηση έργου σε περισσότερες από 50 βιομηχανικές επενδύσεις και υλοποιήσει 650 χρηματοδοτούμενα έργα δημοσίων και ιδιωτικών φορέων στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Εργάζεται στην εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων και την από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Περιφερειακά Προγράμματα και Διακρατικές Πρωτοβουλίες.

Γραμματικές Γνώσεις: Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Μετεκπαίδευση στη Διοίκηση Παραγωγής, Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πιστοποιητικό επιμόρφωσης «Πρόληψη & Διαχείριση Φυσικών & Τεχνολογικών Καταστροφών, Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό στην Κυκλική Οικονομία.

Topic: Κυκλικά και χωρίς άνθρακα αγροτικά προϊόντα "από το αγρόκτημα στο πιάτο"