1999: Τελειόφοιτος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής

2000: Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στο Παν/μιο Θεσσαλίας με κατεύθυνση Γεωργική Μηχανική – Διαχείριση Φυσικών Πόρων


Εργασιακή εμπειρία:

2000: Τεχνικός εργαστηριακής υποστήριξης  του προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Παν/μιου Θεσσαλίας

2001: Οργανισμός Βάμβακος

2002: Νομαρχιακή Διεύθυνση Μαγνησίας

2004-2005: Υποστήριξη πωλήσεων και marketing στην εταιρίας αγροχημικών Basf

2007: Υπεύθυνος Φυτοπροστασίας στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς Πηλίου και επιβλέπων γεωπόνος παρακολούθησης συστημάτων πιστοποίησης ποιότητας του Συνεταιρισμού (Global Gap, Agro)

Topic: Προκλήσεις φυτοπροστασίας στις στρατηγικές καλλιέργειες - Μήλο