Ο Νικόλαος Σ. Θωμαΐδης είναι Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας στο Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διευθύνει μια διακεκριμένη επιστημονική ομάδα (TrAMS), παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη ερευνητική δραστηριότητα τα τελευταία 25 χρόνια. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της ομάδας επικεντρώνονται στην ανάπτυξη προηγμένων HRMS μεθοδολογιών για τον ενδελεχή χαρακτηρισμό τροφίμων αλλά και περιβαλλοντικών και κλινικών δειγμάτων, εφαρμόζοντας τεχνικές στοχευμένης και μη σάρωσης καθώς και omics προσεγγίσεων. Παράλληλα, αναπτύσονται προηγμένα χημειομετρικά εργαλεία  για την επεξεργασία των δεδομένων και τη μεθοδική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Το εργαστήριο του Καθ. Ν. Θωμαΐδη είναι διαπιστευμένο με βάση το πρότυπο ISO 17025, πραγματοποιώντας αναλύσεις τροφίμων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Η ερευνητική του δραστηριότητα αναδεικνύεται με > 250 ερευνητικά άρθρα, > 8000 παραπομπές και δείκτη απήχησης 50 (Scopus ID: 6701846377). Έχει συμμετάχει ως κύριος ερευνητής σε πολυάριθμα ερευνητικά έργα, αναπτύσσοντας νέες ιδέες και διερευνώντας ερευνητικά θέματα που αποτελούν πρόκληση για την αυθεντικότητα και την ασφάλεια των τροφίμων.

Topic: Αναδυόμενοι κίνδυνοι στο Περιβάλλον και στα Τρόφιμα: Ενίσχυση καινοτόμων βιώσιμων οικοσυστημάτων