Ο Ρουσσέας Δημήτρης, Γεωπόνος, απόφοιτος του τμήματος Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι προσανατολισμένος στην διαρκή βελτίωση και εξέλιξη. Διαθέτει 28 χρόνια εμπειρία στο επιχειρηματικό περιβάλλον και χαρακτηρίζεται κυρίως από την ανάπτυξη μακροχρόνιων δικτύων πωλήσεων γεωργικών εισροών και τη δημιουργία δυναμικών ομάδων εργασίας, με βάση τις αρχές του ομαδικού πνεύματος.

Σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά, ο Ρουσσέας Δημήτρης επενδύει στη δημιουργία ισχυρών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο. Ως Διευθυντής Commercial Excellence-Λιπασμάτων & Σπόρων στην εταιρεία ADAMA HELLAS Α.Ε., είναι υπεύθυνος για την βελτιστοποίηση των εμπορικών επιτεύξεων της εταιρίας, και παράλληλα γνωρίζοντας σε βάθος την ανάπτυξη και παραγωγή νέων λύσεων, μεταφέρει την τεχνογνωσία στην ελληνική και όχι μόνο αγορά, παρέχοντας στους Έλληνες αγρότες καινοτόμα προϊόντα.

Είναι εκλεγμένος Πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ) για τη διετία 2022-24 και Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας Ανακύκλωσης Συσκευασιών Φυτοπροστασίας (CYCLOS ΑΕ) για την τριετία 2023-26.

Topic: Ο Ρόλος του Κλάδου της Θρέψης Φυτών στις Προκλήσεις της Κλιματικής Αλλαγής