Συνέργειες στην αγροδιατροφική αλυσίδα και διασύνδεση εκπαίδευσης, έρευνας και αγοράς, η μόνη λύση για καινοτόμο, παραγωγική και βιώσιμη γεωργία στην Ελλάδα (Συμπεράσματα Συνεδρίου)


Συνέδριο υψηλού επιστημονικού, οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, με σειρά μηνυμάτων για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, αποτέλεσε το AgriBusiness Forum που έλαβε χώρα στις Σέρρες 1-3/11/2018 με θέμα “Tο μέλλον του ελληνικού και ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα στην ψηφιακή εποχή”.

235 σύνεδροι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ανάμεσα τους τράπεζες, καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις, παραγωγοί, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων του ιδιωτικού & δημόσιου τομέα, ανέλυσαν τις τάσεις, προσδιόρισαν τις προκλήσεις, παρουσίασαν πρότυπα εργαλεία και συνομίλησαν για τον εκσυγχρονισμό και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην παραγωγή, μεταποίηση και διακίνηση αγροτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή.

Το AgriBusiness Forum χαρακτηρίστηκε ως το απόλυτο γεγονός για την αγροτεχνολογία, με εμπεριστατωμένο θεματικό περιεχόμενο, παράπλευρες δραστηριότητες όπως το Masterclass και ο Διαγωνισμός Καινοτομίας για νεοφυείς επιχειρήσεις, επίσκεψη πεδίου για την γεωθερμία και ευκαιρίες επαφής με τους ηγέτες της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγροτικής βιομηχανίας, θέτοντας έτσι νέα δεδομένα στο αγροδιατροφικό γίγνεσθαι.

κ.Τζέση Βουμβάκη, Εθνική Τράπεζα κ.Caspar Veldkamp, Πρέσβης Ολλανδίας

 

Με την ολοκλήρωση των 7 συνεδριάσεων του AgriBusiness Forum 2018 (Κ.Α.Π στην Ελλάδα & την Ε.Ε μετά το 2020, Χρηματοδοτικά εργαλεία, Νέες Τεχνολογίες & Εφοδιαστική αλυσίδα, Ευφυείς καλλιέργειες, Σύγχρονη κτηνοτροφία, Συνεργασία επιστήμης και ιδιωτικού τομέα), εξάγεται το συμπέρασμα ότι μόνη λύση για καινοτόμο, παραγωγική και βιώσιμη γεωργία στην Ελλάδα αποτελεί η άμεση εξέταση ή/και υιοθεσία των πρακτικών που εφαρμόζονται σε χώρες που ηγούνται διεθνώς της αγροτικής παραγωγής και των εξαγωγών.

Τα 6 σημαντικότερα σημεία τα οποία χρίζουν αναφοράς είναι τα εξής:

 • συνέργειες και συνεργασίες στο σύνολο της αγροδιατροφικής αλυσίδας για την μείωση του κόστους παραγωγής, μεταποίησης και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων
 • διασύνδεση εκπαίδευσης, έρευνας και αγοράς για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • μεσο-μακροπρόθεσμο branding & marketing, προσανατολισμένο σταθερά και κατά προτεραιότητα σε επίπεδο χώρας, προϊόντος, ετικέτας
 • συμβουλευτική, κατάρτιση και ενημέρωση πεδίου, προκειμένου οι παραγωγοί να υιοθετούν τις κατάλληλες τεχνολογίες για τον προγραμματισμό και την βελτιστοποίηση του παραγόμενου προϊόντος
 • υποστήριξη σε καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις για την δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • συγκέντρωση της αγροτικής εκπροσώπησης μέσω φορέα που θα συνομιλεί και θα ενδυναμώνει τα μηνύματα του κλάδου σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο
κ. Τάσος Χανιώτης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δρ. Χαράλαμπος Κασίμης, ΥΠΑΑΤ

 

Τονίζεται, ότι τα σημαντικότερα τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα (Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank), όπως επίσης το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η microStars, ανέφεραν ότι έχουν προχωρήσει σε σχεδιασμό ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του κλάδου τόσο σε κεφάλαιο κίνησης, όσο και επενδύσεις άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι κεντρικοί άξονες του AgriBusiness Forum συνίστανται στο τρίπτυχο:

 1. ενδυνάμωση της γνώσης και της εξωστρέφειας σε καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις,
 2. προώθηση της καινοτομίας και της διατομεακής ενημέρωσης για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας,
 3. δικτύωση & ανάπτυξη συνεργασιών κλίμακας μεταξύ επιχειρηματικών, επιστημονικών και θεσμικών εκπροσώπων προς όφελος του ελληνικού και ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα στην ψηφιακή εποχή.

Στο πλαίσιο αυτό, το AgriBusiness Forum 2018 παρείχε στους συνέδρους του δυνατότητα παρακολούθησης των εξής:

 • Δωρεάν εκπαιδευτικό εργαστήριο (Masterclass) από 30/10 έως 1/11/2018, σε συνεργασία και υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ολλανδίας, για ενδυνάμωση των επιχειρησιακών δεξιοτήτων 10 νεοφυών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού χώρου
 • Διαγωνισμό καινοτομίας την Πέμπτη 1/11/2018, όπου η επιχείρηση με τον υψηλότερο δείκτη αξιολόγησης έλαβε από τον Πρέσβη της Ολλανδίας Caspar Veldkamp, δωρεάν μετάβαση και διαμονή στο Wageningen University & Research, ενώ η αμέσως επόμενη εξατομικευμένη εκπαίδευση στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή
 • Συνέδριο αγροτεχνολογίας την Παρασκευή 2/11 και το Σάββατο 3/11/2018
 • Επίσκεψη πεδίου στη Νιγρίτα με θέμα τη γεωθερμία και τις καλλιεργητικές δυνατότητες που παρέχει αυτή

Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του AgriBusiness Forum 2018 συγκαταλέγονται τα παρακάτω:

 • Συνεργασίες κύρους με εγνωσμένους φορείς: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Πανεπιστήμια των ΗΠΑ Rutgers New Jersey και A&M Texas, Αμερικανική Γεωργική Σχολή
 • Αιγίδα και συνεργασία με την Πρεσβεία της Ολλανδίας
 • Συνδιοργάνωση με εταίρους το Geo Routes Cultural Institute, την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών
 • Στρατηγικό συνεργάτη, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
 • Υποστηρικτές τις Τράπεζες Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank και τους σημαντικούς οργανισμούς-επιχειρήσεις Enterprise Greece, Karcher, AB Βασιλόπουλος, Interamerican, Tractor GPS, Voreia Beer, Nektar, Gatidis Fresh, Gnomon Events
 • 50 ομιλητές, ενδεικτικά οι κκ. Δρ Χαράλαμπος Κασίμης Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ΥΠΠΑΤ, Τάσος Χανιώτης Διευθυντής της Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Geert Wilms Διευθυντής της ένωσης παραγωγών Ολλανδίας Brabant-ZLTO), Διδάκτορες & καθηγητές ελληνικών (ΑΠΘ, Θεσσαλίας, Αιγαίου κ.α.) και πανεπιστημίων εξωτερικού (Σουηδία, Η.Π.Α.), εκπρόσωποι ερευνητικών κέντρων, κορυφαίοι οικονομολόγοι Τραπεζών, επιχειρηματίες κά.

Το επόμενο AgriBusiness Forum θα διεξαχθεί 31/10-2/11/2019, ενώ σε συνεργασία με τους επιστημονικούς του εταίρους, εξετάζεται ο σχεδιασμός ενδιάμεσων θεματικών εκδηλώσεων σε περιοχές της Ελλάδος με υψηλό ή καινοτόμο αποτύπωμα στο αγροδιατροφικό περιβάλλον.

Peter Oudemans, Professor Rutgers University, USA κ.Παύλος Μυλωνάς, CEO, Εθνική Τράπεζα

 

***

Φωτογραφικό υλικό στον ακόλουθο σύνδεσμο

Συμπεράσματα συνεδρίου (PDF) εδώ