Σχετικά με το AgriΒusiness Forum

Το AgriBusiness Forum, το πρωτοποριακό συνέδριο για την αγροτεχνολογία και την κυκλική οικονομία, αποτελεί την ετήσια συνάντηση των ηγετών της αγροτικής βιομηχανίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία στην παραγωγή, μεταποίηση και διακίνηση αγροτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή.

Το AgriBusiness Forum διασυνδέει έρευνα, τεχνολογία, εκπαίδευση, νεοφυείς & μεγάλες επιχειρήσεις, θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία, με σκοπό την προώθηση συνεργασιών, διατομεακής ενημέρωσης και προβολής διεθνών προτύπων βέλτιστων πρακτικών και σύγχρονων προϊόντων για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Οι συνεδρίες του AgriBusiness Forum εστιάζουν στην καινοτομία και στις έξυπνες καλλιέργειες, στην ψηφιοποίηση της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ασφάλεια των τροφίμων, στις μεσομακροπρόθεσμες πολιτικές, στο θεσμικό πλαίσιο, στην πιστοποίηση και στην κυκλική οικονομία.

Το AgriBusiness Forum απευθύνεται σε καινοτόμες & νεοφυείς επιχειρήσεις, παραγωγούς, ακαδημαϊκούς, ηγέτες της έρευνας & τεχνολογίας και φορείς της Τοπικής, Περιφερειακής & Δημόσιας Διοίκησης.

Ομιλητές

κ. Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου

Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Πρέσβης Caspar Veldkamp

Πρέσβης της Ολλανδίας στην Ελλάδα

Δρ. Ελευθέριος Ιακώβου

Director of Manufacturing & Logistics Innovation Initiatives, Texas A&M Engineering Experiment Station

κ. Arda Batu

Γενικός Γραμματέας, Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρκίας

Είπαν για το forum

Εγγραφή στο Newsletter

Επικοινωνήστε μαζί μας

AgriBusiness Forum
c/o Geo Routes Institute

Διεύθυνση

Αριστοτέλους 39, Αθήνα 10433 Ελλάδα

Τηλέφωνο

+30 2102845980