Ανακαλύψτε το AgriΒusiness Forum

Το AgriBusiness Forum εστιάζει στον εκσυγχρονισμό και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας για την παραγωγή, επεξεργασία και διανομή γεωργικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην ψηφιακή εποχή.

Αναδεικνύει θέματα αιχμής για την γεωργία-κτηνοτροφία ακρίβειας, τις νέες τεχνολογίες, τα logistics, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, την ασφάλεια τροφίμων, τις συνέργιες και την διασύνδεση επιστήμης-έρευνας και αγοράς με εισηγητές διακεκριμένα στελέχη της διεθνούς, ευρωπαϊκής και ελληνικής γεωργίας.

Το AgriBusiness Forum αποτελεί κόμβο δικτύωσης, προώθησης συνεργασιών και διατομεακής ενημέρωσης για συνέδρους  υψηλού επιπέδου από καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις, αγρότες, παραγωγούς, τράπεζες, πανεπιστήμια και φορείς του ιδιωτικού & δημοσίου τομέα.

  • Δείτε το βίντεο του AgriBusiness Forum 2018 εδώ

Ομιλητές

Δρ. Αθανάσιος Κίζος

Καθηγητής Γεωγραφίας της Υπαίθρου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

κ. Αριστόδημος Ζαμίδης

Πρόεδρος, TractorGPS

Δρ. Γεώργιος Αρσένος

Καθηγητής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πρέσβης Caspar Veldkamp

Πρέσβης της Ολλανδίας στην Ελλάδα

Είπαν για το forum

Εγγραφή στο Newsletter

Επικοινωνήστε μαζί μας

AgriBusiness Forum
c/o Geo Routes Institute

Διεύθυνση

Αριστοτέλους 39, Αθήνα 10433 Ελλάδα

Τηλέφωνο

+30 2102845980