Ανακαλύψτε το AgriΒusiness Forum

Συνώνυμο με την αγροτεχνολογία, το AgriBusiness Forum αποτελεί κόμβο δικτύωσης, προώθησης συνεργασιών και διατομεακής ενημέρωσης για τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας για την παραγωγή, επεξεργασία και διανομή γεωργικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Απευθύνεται σε κοινό υψηλού επιπέδου, αναδεικνύει θέματα αιχμής, συνεργάζεται με επιστημονικούς οργανισμούς τοπικής και διεθνούς εμβέλειας, και συγκεντρώνει σταθερά σημαντικά στελέχη της διεθνούς, ευρωπαϊκής και ελληνικής γεωργίας. Το AgriBusiness Forum περιλαμβάνει την διοργάνωση γεγονότων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών εργαστηρίων και θεματικών ταξιδίων στην Ευρώπη, με σκοπό την διασύνδεση και την μεταφορά τεχνογνωσίας για βιώσιμα και επικερδή αγροδιατροφικά συστήματα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Events Calendar

 AgriBusiness Forum 2020

Highlights video

Past Events

Ομιλητές

κ. Gregory W. Pfleger

Γενικός Πρόξενος των Η.Π.Α. στην Θεσσαλονίκη

Δρ. Γεώργιος Ζαλίδης

Διευθυντής, Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας & Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ΑΠΘ

Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου

Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος, Βουλή των Ελλήνων

κ. Χάρης Θεοχάρης

Υπουργός Τουρισμού

Είπαν για το AgriBusiness Forum

Εγγραφη στο newsletter

Επικοινωνήστε μαζί μας

AgriBusiness Forum
c/o Geo Routes Institute

Διεύθυνση

Bασιλέως Ηρακλείου 8, Αθήνα 106 82

Τηλέφωνο

+30 2102845980