Αποστολή & Καινοτομία

Το AgriBusiness Forum φέρνει το μέλλον της γεωργίας στο σήμερα:

  • Προωθεί την καινοτομία και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των αγροδιατροφικών συστημάτων της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής.
  • Προάγει συμπράξεις και διατομεακές συνεργασίες
  • Τοποθετεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο επίκεντρο των εξελίξεων του αγροδιατροφικού τομέα
  • Συνδέει τους ηγέτες της αγροτικής βιομηχανίας, νεοφυείς επιχειρήσεις, αγρότες, παραγωγούς και την ακαδημαϊκή κοινότητα
  • Συνδυάζει έρευνα, τεχνολογία και επιχειρήσεις για τον εκσυγχρονισμό και την προστιθέμενη αξία στην παραγωγή, την κυκλική οικονομία, την αλυσίδα εφοδιασμού και την εν γένει αειφόρο γεωργία
  • Υποστηρίζει καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις για περαιτέρω ενδυνάμωση στον αγροδιατροφικό τομέα
  • Δημιουργεί Agenda και συνέργιες υψηλού επιπέδου και περιεχομένου