Φορέας Διοργάνωσης

Το AgriBusiness Forum τελεί στην ιδιοκτησία και κυριότητα του μη κερδοσκοπικoύ φορέα Geo Routes Cultural Institute. Οτιδήποτε σχετίζεται με την ονομασία, την ταυτότητα, το περιεχόμενο, τα σήματα και την διοργάνωση του AgriBusiness Forum© αποτελεί αποκλειστικότητα του Geo Routes Cultural Institute.

 

Το Geo Routes Cultural Institute είναι μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με αποστολή την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, την προαγωγή του διαπολιτιστικού διαλόγου και την ενίσχυση της ταυτότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών μέσω γεγονότων τουριστικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

 

Τα θεματικά οδοιπορικά Geo Routes και Aegean Routes τελούν υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, ενώ έχουν αναδειχθεί μοντέλα “Βέλτιστης Πρακτικής” κατά την 37η Γενική Συνέλευση της Unesco στο Παρίσι για την ενίσχυση του προγράμματος της UNESCO “Πολιτισμός-Τουρισμός-Ανάπτυξη”.

 

Σήμερα το Geo Routes παρέχει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εκτέλεση -μέσω επιλεγμένων εξειδικευμένων πρακτόρων- οργανωμένων ταξιδιών πολιτιστικής κληρονομιάς και εκδηλώσεων πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Με συμμετοχή επίσης σε διεθνή Fora, το Geo Routes προσφέρει τεχνογνωσία για την περιφερειακή ανάπτυξη, τον σχεδιασμό διαδρομών πολιτιστικού ενδιαφέροντος, το re-Branding προορισμών με σκοπό την προστασία της υλικής και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, τον σεβασμό των τοπικών κοινωνιών και την υπεύθυνη διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.geo-routes.com