Οφέλη συμμετοχής

Δικτυωθείτε με ηγέτες της αγροτικής βιομηχανίας, νεοφυείς επιχειρήσεις, αγρότες, παραγωγούς και την ακαδημαϊκή κοινότητα

Κερδίστε γνώση για την ψηφιοποίηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας στην Ελλάδα και πέραν αυτής

Παρακολουθείστε ομιλητές κύρους σε θέματα βιώσιμης & ψηφιακής γεωργίας, καλλιεργειών, βιοτεχνολογίας, διαχείρισης ζωικού κεφαλαίου, τεχνητής νοημοσύνης, ασφάλειας τροφίμων, εφοδιαστικής αλυσίδας και πιστοποίησης

Δείτε καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και σχηματίστε ιδέες για μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα

Ζήστε ένα μοναδικό γεγονός που προσφέρει:

α) Ετήσιο διαγωνισμό νεοφυών επιχειρήσεων
β) Συνέδριο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της παραγωγικής αγροδιατροφικής αλυσίδας και για θεσμικές πολιτικές στην Ελλάδα και την Ε.Ε.
γ) Επίσκεψη Πεδίου σε αγροδιατροφική μονάδα για ενημέρωση και εξεύρεση ευκαιριών για την συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα