Γυναικεία επιχειρηματικότητα: κινητήρια δύναμη στην οικονομική ανάπτυξη και την βιωσιμότητα (UN Women-AgriBusiness Forum 2021)

* Οι γυναίκες απαρτίζουν πάνω από το 40% του γεωργικού εργατικού δυναμικού στις αναπτυσσόμενες χώρες και επανεπενδύουν έως και το 90% των εσόδων τους στις οικογένειες και στην κοινωνία

* Οι γυναίκες που επιχειρούν στον αγροτικό τομέα αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις λόγω διακρίσεων, πολιτιστικών αντιλήψεων και νομικών φραγμών

* Οι γυναίκες μπορούν να επιτύχουν την μεγάλη αλλαγή στο νέο αγροεπιχειρείν εάν δημιουργηθούν ίσες ευκαιρίες και σχεδιαστούν στοχευμένες παρεμβάσεις για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα


Το UN Women, ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη των διακρίσεων, την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών, συνδέει, διευκολύνει και επιταχύνει την γυναικεία επιχειρηματικότητα με σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική τους ανέλιξη σε πολλές κατευθύνσεις, μεταξύ άλλων και του αγροδιατροφικού τομέα.

Επ΄ ευκαιρίας του AgriBusiness Forum 2021 , την Τετάρτη 6/10/2021, μια σημαντική ομάδα του UN Women, με γυναίκες-ομιλήτριες από τη Γερμανία, το Αζερμπαϊτζάν, την Τουρκία και τη Γεωργία θα απεικονίσουν θέσεις και προτάσεις για την «Οικοδόμηση σύγχρονων αγροτικών οικονομιών μέσω της ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας».

Το 4ο διεθνές συνέδριο αγροτεχνολογίας του AgriBusiness Forum διεξάγεται στην Αθήνα στις 6-7 Οκτωβρίου 2021, με θέμα «To μέλλον των αγροδιατροφικών συστημάτων στην ψηφιακή & πράσινη εποχή». Το πρόγραμμα του περιλαμβάνει 9 συνεδρίες, 45 θεματικά πεδία και 50 ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, διεξάγεται με την φυσική παρουσία των ομιλητών και κοινού από επιχειρήσεις, παραγωγούς, τράπεζες, ακαδημαϊκούς και φορείς του ιδιωτικού & δημοσίου τομέα, ενώ θα προβληθεί και διαδικτυακά με ταυτόχρονη μετάδοση των εργασιών του συνεδρίου.

Το UN Women, αποτελεί επίσημο συνεργάτη του AgriBusiness Forum.

Δείτε το AgriBusiness Forum 2021: ABF2021 |  Ομιλητές | Registration