Κλίμα, Ασφάλεια, Επάρκεια τροφίμων, το μέλλον της Θεσσαλίας: στα AgriBusiness Forum 2021

Στην εποχή της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού της αγροδιατροφικής αλυσίδας, το AgriBusiness Forum διεξάγει 2 κορυφαία γεγονότα για την αντιμετώπιση των αγροδιατροφικών & περιβαλλοντικών προκλήσεων στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Α) Στην Αθήνα, το 4ο διεθνές συνέδριο αγροτεχνολογίας AgriBusiness Forum 2021, στις 6-7/10/2021 με θέμα To μέλλον των αγροδιατροφικών συστημάτων στην ψηφιακή & πράσινη εποχή”, με 9 συνεδρίες, 45 θεματικά πεδία και 50 ομιλητές (βλ. website ABF2021).

Β) Στα Τρίκαλα, το AgriBusiness Thessaly Summit 2021, στις 19-20/11/2021 με θέμα το μέλλον του Θεσσαλικού κάμπου στην ψηφιακή εποχή”, με 7 συνεδρίες, 35 θεματικά πεδία, 40 ομιλητές και επίσκεψη πεδίου σε αγροδιατροφική μονάδα (βλ. website ABS2021).

Τα γεγονότα απευθύνονται σε επιχειρήσεις, παραγωγούς, τράπεζες, ακαδημαϊκά & ερευνητικά ιδρύματα, θα είναι CovidFree με την φυσική συμμετοχή ομιλητών & συνέδρων, θα προβληθούν σε πραγματικό χρόνο διαδικτυακά, και θα παρέχουν στους χορηγούς σημαντικά οφέλη προβολής & δικτύωσης στους χώρους διεξαγωγής, όσο και στο διαδίκτυο: εκθεσιακό χώρο, έντυπη-ψηφιακή προβολή & δημοσιότητα, προσκλήσεις για δημόσιες σχέσεις με πελάτες-συνεργάτες, ψηφιακά περίπτερα κά.

Στην αγροδιατροφική αλυσίδα, το AgriBusiness Forum αποτελεί κόμβο δικτύωσης, προώθησης συνεργασιών και διατομεακής ενημέρωσης, το δε κοινό του προέρχεται από επιχειρήσεις (45%), παραγωγούς (20%), επιστήμονες (20%) και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής (5%). Ανάμεσα στα θέματα που αναδεικνύει είναι η Πράσινη Συμφωνία, η κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια των τροφίμων, η ιχνηλασιμότητα, η γεωργία ακριβείας, η καθαρή ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη, τα χρηματοδοτικά-συμβουλευτικά-ασφαλιστικά εργαλεία, οι μεταφορές-logistics, οι νέες τεχνολογίες κά

 

Δείτε το AgriBusiness Forum 2021

Website Πρόγραμμα Ομιλητές Εγγραφή

 

Δείτε το AgriBusiness Thessaly Summit 2021

Website Πρόγραμμα Ομιλητές Εγγραφή

 

Ακολουθείστε το AgriBusiness Forum 

Facebook  Twitter  LinkedIn YouTube