Σχετικά με το AgriBusiness Forum 2021

Η πανδημία του Covid-19, ανέδειξε τα κενά στις αλυσίδες εφοδιασμού και προκάλεσε καίρια ερωτήματα σχετικά με την παγκοσμιοποίηση, την ασφάλεια, την διαχείριση των κινδύνων και την ανθεκτικότητα των αγροδιατροφικών συστημάτων. Το AgriBusiness Forum 2021 εμβαθύνει στην αντιμετώπιση των επισιτιστικών προκλήσεων, στον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής, στην γεωργία ακριβείας και στην πράσινη συμφωνία υπό το πρίσμα της νέας ΚΑΠ2021-2027 και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Εν μέσω των νέων αναδυόμενων τάσεων και της προσέγγισης της «μιας ενιαίας υγείας», το AgriBusiness Forum 2021 θα παρέχει έναν ολοκληρωμένο και συνεκτικό διάλογο για ασφαλή, βιώσιμα και ανθεκτικά αγροδιατροφικά συστήματα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Το 4ο διεθνές συνέδριο αγροτεχνολογίας του AgriBusiness Forum διεξάγεται στην Αθήνα στις 6-7 Οκτωβρίου 2021, με θέμα «To μέλλον των αγροδιατροφικών συστημάτων στην ψηφιακή & πράσινη εποχή» και περιλαμβάνει 9 συνεδρίες, 45 θεματικά πεδία και 50 ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Διεξάγεται με την φυσική παρουσία των ομιλητών και κοινού από επιχειρήσεις, παραγωγούς, τράπεζες, ακαδημαϊκούς και φορείς του ιδιωτικού & δημοσίου τομέα, ενώ θα είναι διαθέσιμο και διαδικτυακά με ταυτόχρονη μετάδοση των εργασιών του συνεδρίου.

Το AgriBusiness Forum αποτελεί την κορυφαία έκφραση στην αγροτεχνολογία και κόμβο δικτύωσης, προώθησης συνεργασιών και διατομεακής ενημέρωσης για τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας για την παραγωγή, επεξεργασία και διανομή γεωργικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Απευθύνεται σε κοινό υψηλού επιπέδου, αναδεικνύει θέματα αιχμής, και συνεργάζεται με σημαντικούς οργανισμούς εθνικής, περιφερειακής και διεθνούς εμβέλειας. Το AgriBusiness Forum πραγματοποιεί τοπικά & διεθνή συνέδρια, εκπαιδευτικά εργαστήρια και θεματικά ταξίδια, με σκοπό την διασύνδεση και την μεταφορά τεχνογνωσίας για βιώσιμα και επικερδή αγροδιατροφικά συστήματα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Ομιλητές

Δρ. Σέρκος Χαρουτουνιάν

Πρόεδρος, ΕΛΓΟ Δήμητρα

κ. Τάσος Χανιώτης

Διευθυντής, Διεύθυνση Στρατηγικής & Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας & Ανάπτυξης της Υπαίθρου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

κ. Δημήτρης Σκαρμούτσος

Executive chef, Natu Restaurant Κηφισιά

κ. Αλεξάνδρα Νικολακοπούλου

Επικεφαλής Τομέα 'Farm to Fork Strategy', Γεν. Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων, DG SANTE European Commission

Agenda

Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021

09.00-09.30

Καλωσόρισμα, χαιρετισμοί

09.30-11.00

Συνεδρία-1: ΚΑΠ 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης, Πράσινη Συμφωνία: η νέα κατάσταση στον αγροδιατροφικό τομέα

11.00-11.15

Διάλειμμα

11.15-12.45

Συνεδρία-2: Από το παρόν, στο μέλλον των αγροδιατροφικών συστημάτων: η προσέγγιση του ΟΗΕ προς το 2030

12.45-13.00

Διάλειμμα

13.00-14.30

Συνεδρία-3: Γυναίκες στο αγρο-επιχειρείν: ανερχόμενη δημιουργική δύναμη στον αγροδιατροφικό τομέα

14.30-15.30

Ελαφρύ γεύμα

15.30-17.00

Συνεδρία-4: Επισιτιστική ασφάλεια και επάρκεια στην ψηφιακή εποχή: κανονιστικό πλαίσιο, ανίχνευση νοθείας, εποπτεία, διαχείριση κινδύνων

17.00-17.15

Διάλειμμα

17.15-18.45

Συνεδρία-5: Αγροτουρισμός, μεσογειακή διατροφή και τοπική ανάπτυξη: από την θεωρία στην πράξη

18.45-19.00

Συμπεράσματα

19.00-21.00

Κοκτέιλ Δικτύωσης

Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021

09.00-09.30

Καλοσώρισμα, χαιρετισμοί

09.30-11.00

Συνεδρία-6: Ψηφιακή γεωργία, μεταποίηση και τεχνητή νοημοσύνη: μονόδρομος για παραγωγικά ανταγωνιστικές μονάδες

11.00-11.15

Διάλειμμα

11.15-12:45

Συνεδρία-7: Υπηρεσίες για σύγχρονες αγροτικές επιχειρήσεις: ανάπτυξη & προστασία μέσω της χρηματοδότησης, ασφάλισης και συμβουλευτικής

12:45-13.00

Διάλειμμα

13.00-14.30

Συνεδρία-8: Ο αγροδιατροφικός τομέας απέναντι στις αναδυόμενες προκλήσεις και στη διαχείριση αποβλήτων: επένδυση σε καινοτομία, ψηφιοποίηση και εξωστρέφεια

14:30-14.45

Διάλειμμα

14.45-16.15

Συνεδρία-9: Αγροδιατροφή και συνέργειες: η τριπλή έλικα επιτυχίας της Ολλανδία “Παραγωγοί-Επιχειρήσεις-Έρευνα ”

16.15-16.30

Συμπεράσματα

16.30-18.00

Κοκτέιλ Δικτύωσης

Organizers

In Cooperation

Official Partners

Sponsors

Scientific Partners

Field Experts

Media