Ο Δρ. Θάνος Μπαλαφούτης, είναι εκλεγμένος Ερευνητής (Βαθμός Γ) στο Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας & Αγρο-τεχνολογίας (www.ibo.certh.gr) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (www.certh.gr). Είναι Γεωπόνος Γεωργικής Μηχανικής με Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Περιβαλλοντική Μηχανική και Διδακτορικό δίπλωμα σχετικά με την παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων εντός ενός αγροκτήματος. Έχει πάνω από 13 χρόνια εμπειρίας τόσο στη διδασκαλία όσο και στην έρευνα σε ενεργειακά συστήματα στη γεωργία και στις τεχνολογίες έξυπνης γεωργίας.

Ο Δρ. Μπαλαφούτης έχει ένα ισχυρό προφίλ στη συγκέντρωση κεφαλαίων έρευνας συμμετέχοντας στην προετοιμασία πολυάριθμων ερευνητικών προτάσεων σε προσκλήσεις που έχουν ανοιχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από εθνικά ταμεία και ιδιωτικές εταιρείες. Έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής και διαχειριστής σε 11 χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, 11 ελληνικά εθνικά έργα και 3 εταιρικά έργα. Διετέλεσε μεταδιδακτορικός ερευνητής στο προσωρινό Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για 2 χρόνια αξιολογώντας προϊόντα που σχετίζονται με τη γεωργία για εκμετάλλευση. ‘Εχει συγγράψει με άλλους ερευνητές 50 άρθρα σε περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων.

Topic: Smart-AKIS - Δίκτυο για την ανάπτυξη της έξυπνης γεωργίας στην ΕΕ