Ο Ιωάννης Χανιωτάκης είναι διευθυντής ανάπτυξης εργασιών αγροτικού τομέα της Τράπεζας Πειραιώς. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, μεταπτυχιακού τίτλου στην αγροτική οικονομία με ειδίκευση στο μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων & τροφίμων και πτυχίου γεωπονίας με ειδίκευση στην αγροτική οικονομία. Έχει επαγγελματική εμπειρία πέραν των 20 ετών στον τραπεζικό κλάδο σε τομείς μάρκετινγκ και λιανικής τραπεζικής. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη νέων τραπεζικών προϊόντων, καθώς και σε θέματα χρηματοδότησης αγροτικού τομέα.

Παράλληλα, έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και σε προπτυχιακά του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Αθηνών. Ερευνητικές εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά, όπως τα Journal of Financial Services Marketing, International Journal of Bank Marketing, Managing Service Quality κ.ά. Επιπλέον, ερευνητικές εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια, μεταξύ των οποίων στο European Marketing Academy Conference, στο Academy of Marketing Science World Marketing Congress, κ.ά.

Topic: Η χρηματοδότηση του αγρο-διατροφικού τομέα στο πλαίσιο ενός έντονα μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος