Είναι Υπεύθυνη Μελών του Geo Routes Cultural Institute και Μέλος του Δ.Σ. της Α.Ε. Gnomon Performance SA.

Έχει ασχοληθεί με το σχεδιασμό, τη διοργάνωση και την υλοποίηση θεματικών πολιτιστικών οδοιπορικών του Geo Routes και συμμετέχει ανελλιπώς σε συνέδρια, συμπόσια, εταιρικά ταξίδια και εκδηλώσεις, καθώς και στο Balkans & Black Sea Cooperation Forum.

Έχει σπουδάσει λογιστική και έχει εργαστεί επί 20ετία στην HSBC Χρηματιστηριακή ΑΕ.

Μιλά αγγλικά και λίγα Χίντι.