Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών – Οικονομική Κατεύθυνση). Διορίστηκε το 2001 στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών και απασχολείται διαρκώς έως σήμερα ως μόνιμος υπάλληλος σε οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με βαθμό Α’, στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Γνωρίζει αγγλικά και  Η/Υ.