Προφίλ Συμμετεχόντων

Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ

Ως εξειδικευμένο όργανο των Ηνωμένων Εθνών, ο FAO στοχεύει στην διασφάλιση της επάρκειας και της πρόσβασης των ανθρώπων σε τρόφιμα υψηλής ποιότητας. Με 194 κράτη μέλη, ο FAO λειτουργεί σε περισσότερες από 130 χώρες στον κόσμο. Για την υλοποίηση της Ατζέντας Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2030, ο FAO κινείται σε  5 βασικές προτεραιότητες:

1) Στην εξάλειψη της πείνας, της επισιτιστικής ανασφάλειας και του υποσιτισμού – 2) Στην αντιμετώπιση κινδύνων από επισιτιστικές απειλές και κρίσεις – 3) Στην προώθηση παραγωγικών και βιώσιμων αγροδιατροφικών συστημάτων – 4) Στην τόνωση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών – 5) Στην ασφάλεια της γεωργικής παραγωγής και των τροφίμων.

Πρεσβεία του Βασιλείου των Κάτω Χωρών

Καθώς ο κόσμος αναπτύσσεται ταχέως, υπάρχει αυξανόμενη πίεση στις αγροτικές περιοχές για την παροχή βιώσιμων και υγιεινών τροφίμων. Η εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας τροφίμων είναι ζωτικής σημασίας και μπορεί να ενισχύσει τις οικονομικές επιδόσεις και την κοινωνική ευημερία. Αυτό απαιτεί μεθόδους παραγωγής που λαμβάνουν υπόψη θέματα όπως η καλή διαβίωση των ζώων, η ασφάλεια των τροφίμων, η διάθεση των αποβλήτων και η κατοίκηση. Απαιτείται επίσης η διακυβέρνηση και η εκπαίδευση να είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια δίκαιη κοινωνία. Η Ολλανδία έχει βιώσιμες απαντήσεις σε αυτές τις προκλήσεις.

Επιπλέον, η Ολλανδία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων διατροφής παγκοσμίως. Για δεκαετίες, ο ολλανδικός γεωργικός τομέας έμεινε μπροστά από τους ανταγωνιστές του χάρη στις συνεχείς βελτιώσεις των αλυσίδων γεωργικής παραγωγής. Η Ολλανδία ενδιαφέρεται για την Ελλάδα λόγω του αναπτυσσόμενου κλάδου των γεωργικών προϊόντων της. Για δεκαετίες, η Ολλανδική Πρεσβεία στην Ελλάδα επενδύει πόρους για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μέσω διμερών σχέσεων σε κυβερνητικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, η Πρεσβεία διευκόλυνε τακτικά συναντήσεις με ολλανδούς από το Wageningen University Research για την προώθηση του διαλόγου και της εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων, στις αποκαλούμενες Agrifood Masterclasses για νέους επιχειρηματίες. Η πρόσφατη μελέτη μας σχετικά με τις δυνατότητες των θερμοκηπίων στην Ελλάδα συμβάλλει στην αύξηση της πρωτογενούς παραγωγής. Η Ολλανδία επιθυμεί να συνεργαστεί με ευρωπαίους εταίρους όπως η Ελλάδα. Επομένως, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ της Ολλανδίας και της Ελλάδας, ιδίως στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής σε επίπεδο οικογενειακών επιχειρήσεων, είναι προς αμοιβαίο όφελος.

Τράπεζα Πειραιώς

H Τράπεζα Πειραιώς ηγείται Οµίλου επιχειρήσεων, που καλύπτουν το σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηµατοοικονοµικού τοµέα στην Ελλάδα παρέχοντας ένα ευρύ φάσµα προϊόντων και υπηρεσιών σε 5,2 εκατ. πελάτες.

Η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει την 1η θέση στις χρηµατοδοτήσεις επιχειρήσεων µε µερίδιο αγοράς 33% και υπόλοιπο €33 δισ. Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς έχει σηµαντική παρουσία στην Αγροτική Τραπεζική, αναπτύσσοντας δράσεις και αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες για τη στήριξη και τον εκσυγχρονισµό του αγροδιατροφικού τοµέα. Με σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες, προσφέρει εξειδικευµένες λύσεις για την ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση των αγροτών, των αγροτικών επιχειρήσεων και των συνεργατικών σχηµάτων, ενώ µε τις νέες καινοτόµες δράσεις, όπως η Συµβολαιακή Τραπεζική, στηρίζει την αγροτική παραγωγή, τη µεταποίηση, την εµπορία και τις εξαγωγές.

INTERAMERICAN: 50 χρόνια πρωτοπορίας

Η INTERAMERICAN στις αρχές του 2019 συμπλήρωσε 50 χρόνια ηγετικής και δημιουργικής παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Αποστολή της Εταιρείας είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να ζήσουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα. Δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς ασφάλισης: Ζωής, Υγείας, κατά Ζημιών και Βοήθειας, παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες που διακρίνονται για την καινοτομία τους.

Η INTERAMERICAN παρουσιάζει ισχυρά οικονομικά μεγέθη: σταθερά επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, που το 2018 ανήλθε στα 22 εκατ. ευρώ προ φόρων και υψηλό δείκτη φερεγγυότητας, που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις. Διαθέτει σήμερα πάνω από 1 εκατ. πελάτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Είναι η Εταιρεία που έφερε πρώτη τη direct ασφάλιση στην Ελλάδα, με την Anytime, αλλάζοντας τα δεδομένα στην αγορά. Στον τομέα της Υγείας, η INTERAMERICAN διευρύνει την έννοια της ασφάλειας με το νέο, πρωτοποριακό σύστημα υγείας «bewell», που προσφέρει απόλυτα προσωποποιημένες επιλογές ασφάλισης και υπηρεσιών υγείας. Αποτελεί τη μοναδική ασφαλιστική Εταιρεία η οποία διαθέτει ιδιόκτητες και σύγχρονες υποδομές υπηρεσιών Υγείας (ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC, Πολυιατρεία MEDIFIRST) και Βοήθειας (οχήματα Οδικής Βοήθειας, ασθενοφόρα κ.λπ.).

Με απόλυτη προτεραιότητα την εστίαση στον πελάτη, η INTERAMERICAN έχει καταβάλει για αποζημιώσεις και πληρωμές περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια ευρώ κατά την τελευταία δεκαετία. Το ύψος των αποζημιώσεων και πληρωμών που κατέβαλε το 2018 έφτασε τα 237,3 εκατ. ευρώ σε 418.056 περιπτώσεις, ενώ ανταποκρίθηκε σε 479.856 περιστατικά με Άμεση Ιατρική και Οδική Βοήθεια.

Η Εταιρεία αποτελεί μέλος του Ομίλου ACHMEA, ενός κορυφαίου ευρωπαϊκού ομίλου με συνεταιριστικό χαρακτήρα, με εμπειρία 208 ετών, ο οποίος κατέχει την πρώτη θέση στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών Υγείας στην Ευρώπη.

ΕΔΟΚ (Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος )

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ) είναι η πρώτη διεπαγγελματική οργάνωση του είδους της στην οποία συμμετέχουν οι σημαντικότεροι επαγγελματικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής προϊόντων  κρέατος.

Η ΕΔΟΚ είναι αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εκπροσωπεί τον τομέα του κρέατος στην Ελλάδα σε όλες τις μεγάλες διεθνείς οργανώσεις όπως η Γαλλική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (INTERBEV) και η Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Κρέατος (UECBV).

Επιμελητήριο Σερρών

Στόχος του Επιμελητηρίου Σερρών είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας και η προάσπιση των συμφερόντων των τοπικών επιχειρήσεων, των επαγγελματιών και επιχειρηματιών που αποτελούν μέλη του οργανισμού. Μεσολαβεί μεταξύ των επιχειρήσεων και της πολιτείας και προωθεί τα συμφέροντά τους με σκοπό την ανάληψη από την πολιτεία των ανάλογων πολιτικών.

Παράλληλα, αναδεικνύει τα προβλήματα των διαφόρων κατηγοριών επιχειρήσεων που εκπροσωπεί και φροντίζει για την ορθολογικότερη αντιμετώπισή τους.

Oινοποιείο Κύαθος

Το οινοποιείο Κύαθος βρίσκεται στο ιστορικό χωριό Εμμανουήλ Παπάς του Νομού Σερρών στη Βόρεια Ελλάδα. Η δραστηριότητα του οινοποιείου αρχίζει από το 2006 σε μικρές εγκαταστάσεις. Από το 2009 μεταφέρεται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επιφάνειας 1500 τετραγωνικών μέτρων σε έκταση 4 στρεμμάτων. Το όνομα του οινοποιείου  προέρχεται από την ονομασία ενός αρχαίου ξύλινου σκεύους, τον κύαθο που ήταν μια κουτάλα με μεγάλη λαβή και χρησίμευε σαν σκεύος άντλησης του οίνου από τα πιθάρια. Το οινοποιείο είναι εξοπλισμένο με τα πιο εξελιγμένα μέσα οινοποίησης όπως εκραγιστήριο, πνευματικό πιεστήριο, ανοξείδωτες δεξαμενές ζύμωσης και σταθεροποίησης με ελεγχόμενο σύστημα ψύξης, δρύινα βαρέλια για την παλαίωση των ερυθρών οίνων.  Επίσης διαθέτει αυτόματο σύστημα εμφιάλωσης και τοποθέτησης ετικέτας. Τα σταφύλια προέρχονται από 200 ελεγχόμενα στρέμματα αμπελιών και το παραγόμενο κρασί, λευκό ερυθρό και ροζέ, σε φιάλες των 0,750, 0,375 και 0,187lit καθώς και σε ασκούς των 5 και 10lit βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα και εξάγεται στην Γερμανία και Κίνα.

 

IFCO Systems

Η IFCO είναι ο κορυφαίος πάροχος επαναδιπλούμενων πλαστικών τελάρων (RPC)  από ειδικού τύπου αντιμικροβιακού πολυπροπυλενίου για διανομή  φρέσκων προϊόντων όπως φρούτα και λαχανικά, κρέατα, πουλερικά, αβγά, ψωμί και μπανάνες, από το χωράφι στο ράφι!!.

Συμπράττοντας με κορυφαίους παραγωγούς και λιανέμπορους, καταβάλλουμε προσπάθειες για τη δημιουργία της πιο οικονομικής και αειφόρου αλυσίδας εφοδιασμού όπως επίσης συμβάλλουμε ενεργητικά στην ανάπτυξη της ανακύκλωσης σ όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

ΙΣΜΑΡΟΣ Τυροκομικά προϊόντα (Οικογένεια Δουκίδη)

Η τυροκομική ιστορία της οικογένειας Δουκίδη ξεκινά στην Ξυλαγανή Ροδόπης το 1956. Με σεβασμό στις αξίες και στην παράδοση, η οικογένεια κρατά την ίδια συνταγή παραγωγής τυροκομικών προϊόντων από 100% ελληνικό παστεριωμένο γάλα, που προέρχεται καθημερινά από παραγωγούς με κοπάδια ελευθέρας βοσκής στους πρόποδες του όρους Ίσμαρος του νομού Ροδόπης.

Τα προϊόντα Ισμαρος βρίσκονται εδώ και δεκαετίες στις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και εξάγονται στο εξωτερικό (Γαλλία, Γερμανία κλπ). Η ποιότητα και η υγιεινή είναι παράγοντες που καθιστούν την Ισμαρος πρωτοπόρα στο είδος της, με διαρκή βελτίωση των  παραγωγικών της διαδικασιών, την σταθερή ποιότητα και την ορθή συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες τροφίμων.

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΤΑΥΡΩΠΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΤΑΥΡΩΠΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ είναι ΝΠΙΔ που ελέγχεται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΤΟΕΒ ΤΑΥΡΩΠΟΥ είναι υπεύθυνος για την αναβάθμιση και την έγγειο βελτίωση των αγροτικών εκτάσεων στην περιοχή δικαιοδοσίας του. Ο οργανισμός έχει στην δικαιοδοσία του το αρδευτικό έργο ΤΑΥΡΩΠΟΥ που εξυπηρετεί με επιφανειακό νερό 120.000 στρέμματα αγροτικής έκτασης σε μια περίμετρο 160.000 στρεμμάτων γύρω από την πόλη της Καρδίτσας. Το νερό του δικτύου προέρχεται αποκλειστικά από την ευρέως γνωστή Λίμνη Πλαστήρα. Το δίκτυο Ταυρωπού είναι ένα από τα μεγαλύτερα αυτού του είδους στην Ευρώπη, αποτελείται από ανοικτές επιφανειακές τσιμεντένιες διώρυγες συνολικού μήκους 887 χλμ που μεταφέρουν το αρδευτικό νερό με την βαρύτητα στις αγροτικές εκτάσεις. Η προμήθεια του νερού γίνεται από τη Λίμνη Πλαστήρα διαμέσου του υδροηλεκτρικού σταθμού Πλαστήρα (ισχύος 130 MW) και μιας ενδιάμεσης τεχνιτής αναρυθμιστικής λίμνης χωρητικότητας 600.000 κυβ. μέτρων που βρίσκεται σε υψόμετρο 188 μέτρων. Το έργο αυτό κατασκευάστηκε σε διάφορες φάσεις από το έτος 1965 και ολοκληρώθηκε το 1973. Ο ΤΟΕΒ ΤΑΥΡΩΠΟΥ έχει επίσης στην δικαιοδοσία του την αποστράγγιση της αντίστοιχης αγροτικής έκτασης αλλά και την προσβασιμότητα των αγροτικών εκτάσεων. Για το σκοπό αυτό και ο οργανισμός διαχειρίζεται και το αποστραγγιστικό δίκτυο των αντίστοιχων καναλιών μήκους 824 χλμ και το οδικό δίκτυο των δρόμων (κατά μήκος του αρδευτικού δικτύου) συνολικού μήκους 851 χλμ.

Ο οργανισμός για τη συντήρηση του αρδευτικού, αποστραγγιστικού και οδικού δικτύου απασχολεί σημαντικό αριθμό εργαζομένων και διαθέτει αξιόλογο μηχανολογικό εξοπλισμό. Η διοίκηση του οργανισμού γίνεται από 7-μελές διοικητικό συμβούλιο που προκύπτει με εκλογές από τη Γενική Συνέλευση των 85 αντιπροσώπων των 17 Τοπικών Αγροκτημάτων που εκλέγονται στις αντίστοιχες Τοπικές Συνελεύσεις που γίνονται κάθε 4 χρόνια. Πρόεδρος του ΔΣ του ΤΟΕΒ ΤΑΥΡΩΠΟΥ είναι ο κ. Μαρκινός Αθανάσιος.

ΗΛΙΟΖΥΜΟ, Κατεψυγμένα Προϊόντα Ζύμης

Το ΗΛΙΟΖΥΜΟ ιδρύθηκε από τον Κων/νο Ζυγογιάννη το 2004, ως μετεξέλιξη της παλαιότερης οικογενειακής επιχείρησης τυροκομικών προϊόντων (1991) της οποίας η εξειδίκευση ήταν η παραγωγή τυριού φέτας και γραβιέρας Αγράφων. Το 2010 το ΗΛΙΟΖΥΜΟ μεταφέρθηκε και λειτουργεί σε σύγχρονες εγκαταστάσεις στις παρυφές της πόλης της Καρδίτσας. Δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης (παραδοσιακές πίτες, σφολιατοειδή, κρουασάν, ντόνατς, πίτσα κ.α.), οι δε πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί είναι Γκούντα Ολλανδίας, τυρί φέτα, αλλαντικά, σπανάκι IQF, άλευρα και μαργαρίνη.

Η επιχείρηση τροφοδοτεί αρτοποιία, κυλικεία, καταστήματα εστίασης, δημόσιους οργανισμούς κ. α. Απασχολεί 10 άτομα μόνιμο προσωπικό με κύκλο εργασιών 1 εκατ. Ευρώ ετησίως. Το δίκτυο διανομής καλύπτει τις περιφέρειες της Θεσσαλίας και της  Στερεάς Ελλάδας, ενώ στο στρατηγικό της πρόγραμμα είναι η επέκταση του δικτύου στην υπόλοιπη Ελλάδα και σε συγκεκριμένες αγορές του εξωτερικού.

Αγρόκτημα Μαρκινού

Η αγροτική επιχείρηση Μαρκινού εδρεύει στην Θεσσαλία, στην Κοινότητα Μυρίνης του Δήμου Καρδίτσας. Σε έκταση 1700 στρεμμάτων (170 εκτάρια) καλλιεργούνται βαμβάκι, αραβόσιτος και σε μικρότερη κλίμακα σιτηρά, μηδική και ψυχανθή όπως το κτηνοτροφικό κουκί. Βασικό χαρακτηριστικό της εκμετάλλευσης είναι η εκτεταμένη χρήση μεθόδων στην γεωργία ακριβείας, την οποία υιοθέτησε πρώτη στην Ελλάδα το 2001 σε αγρό με βαμβάκι σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αποτελεί μία από τις 4 πιλοτικές φάρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα “FutureFarm“. Διαχειριστής του αγροκτήματος είναι ο Αθανάσιος Μαρκινός, Δημοτικός Σύμβουλος Καρδίτσας και Πρόεδρος στον ΤΟΕΒ Ταυρωπού (διαχείριση του αρδευτικού νερού της Λίμνης Πλαστήρα).

ΔΑΟΚ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ  (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής)

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Σερρών, έχει ως πρωταρχικό ρόλο, την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας στους τομείς της φυτικής, ζωικής και αλιευτικής παραγωγής, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την αειφόρο ανάπτυξη, την προστασία της δημόσιας υγείας και την ενημέρωση των αγροτών, εφαρμόζοντας τις  Εθνικές  και Κοινοτικές πολιτικές.

 

Daskalopoulos Bio Juices

Η υπό σύσταση εταιρεία μας σχεδιάζει την παραγωγή χυμών ροδιού, αρώνιας, ιπποφαούς και φραγκόσυκου από βιολογικές καλλιέργειες, επενδύοντας σε σύγχρονο σε εξοπλισμό παραγωγής και μεθόδους διοίκησης.

Οι χυμοί ροδιού, αρώνιας, ιπποφαούς και φραγκόσυκου αποτελούν εξαιρετικά προϊόντα με αντιοξειδωτικά και ωφέλιμες φυτικές ενώσεις, που δεν συναντώνται εύκολα σε άλλες τροφές.

 

Akeso – Spartan Agroland

Η δύναμη της φύσης συνδιαμορφώνει την βιολογική και ψυχολογική κατάσταση του ανθρώπου και επιδρά άμεσα στην υγεία του. Αυτή την δύναμη προσπαθεί να συγκεντρώσει η Ακεσώ και να τη προσφέρει για να βελτιώσει την καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Η Ακεσώ δημιουργήθηκε  το 2011 στην Σπάρτη, Λακωνίας. Η Ακεσώ ήταν μια από τις κόρες του Ασκληπιού και θεά της επούλωσης. Το όνομα της προέρχεται από το ρήμα “ακαίομαι” που θα πει θεραπεύω. Ήταν η αγάπη μας για τη γη, η πίστη μας για την δημιουργία ασφαλέστερων προϊόντων βασισμένων στις Ιπποκράτειες ιδέες και στη δύναμη της φύσης μας ώθησαν στην ίδρυση της εταιρίας.

Στην προσπάθεια μας να βγάλουμε από την καθημερινότητα μας κάθε τι χημικά επιβλαβές για την επιδερμίδα μας, ξεκινήσαμε την παραγωγή του πρώτου μας σαπουνιού από δικής μας παραγωγής ελαιόλαδο, αρχικά χωρίς άρωμα σε μικρές ποσότητες. Η αρχή είχε ήδη γίνει.  Η συνέχεια, δύσκολη και απαιτητική αλλά και πολύ δημιουργική. Τα σχόλια των συνεργατών μας ήταν θετικά και πολύ ενθαρρυντικά και έτσι αποφασίσαμε να διευρύνουμε τα προϊόντα μας και να εντάξουμε και μια νέα σειρά περιποίηση προσώπου. Η ανταπόκριση στην αρχή ήταν περιορισμένη, όμως με πολύ κόπο, πείσμα αλλά κυρίως μεράκι και αγάπη, χτίσαμε μια σχέση εμπιστοσύνης με ανθρώπους ενδιαφερόμενους στα προϊόντα μας, και σήμερα παράγουμε 6.000 σαπούνια ημερησίως στις δικές μας πιστοποιημένες εγκαταστάσεις.

Είμαστε τυχεροί και ευλογημένοι που ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Με πρωταγωνιστές το δικό μας Λακωνικό οργανικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, το μελισσοκέρι, την πρόπολη από τα δικά μας μελίσσια, τα φαρμακευτικά και αρωματικά βότανα της ελληνικής χλωρίδας που συλλέγουμε από τον βοτανόκηπο μας, δημιουργήσαμε προϊόντα που προσφέρουν μια εμπειρία περιποίησης, φροντίδας και χαλάρωσης. Όραμα μας είναι να ανασυστήσουμε στο κοινό το παραδοσιακό σαπούνι και τα οφέλη του στην καθημερινή περιποίηση καθώς επίσης να επαναπροσδιορίσουμε την σχέση του με τα φυσικά καλλυντικά.

 

 

Geo Routes Institute

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Geo Routes Institute είναι ο φορέας διοργάνωσης του Balkans & Black Sea Cooperation Forum, του AgriBusiness Forum, των AgriFood Traction Tour και των πολιτιστικών διαδρομών Geo Routes/Aegean Routes που τελούν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO. Οι δράσεις του οργανισμού αποβλέπουν στην προώθηση της γνώσης, των συνεργασιών και των οικονομικών σχέσεων για την βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος της κοινωνίας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος.