Πολιτική Εγγραφών - Ακυρώσεων

Α) Πολιτική Εγγραφών

 

  1. Συμπληρώστε τη φόρμα κράτησης, όπως εμφανίζεται στο μενού της ιστοσελίδας “Εγγραφή
  2. Αποστείλετε την φόρμα συμμετοχής με email στο abf@geo-routes.com, έχοντας διαβάσει και αποδεχθεί τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής
  3. Από την αποστολή της φόρμας συμμετοχής, η εγγραφή σας θεωρείται προσωρινή μέχρι την από πλευράς μας γραπτή επιβεβαίωση διαθεσιμότητας θέσεων στο πρόγραμμα
  4. Εντός 2 εργάσιμων ημερών από την επιβεβαίωση μας, θα πρέπει να καταβάλλεται προκαταβολή ίση με το 50% της συνολικής αξίας συμμετοχής. Μετά την παρέλευση αυτής της περιόδου, η κράτηση ακυρώνεται αυτομάτως
  5. Εξόφληση του υπολοίπου 50% πρέπει να πραγματοποιηθεί έως την 10η Ιουλίου 2019. Η μη πληρωμή του υπολοίπου κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία, επιφέρει την ακύρωση της  κράτησης και πλήρη παρακράτηση της προκαταβολής.
  6. Σε κάθε συναλλαγή, παρακαλούμε για την έγκαιρη αποστολή αντιγράφων των καταθετηρίων πληρωμής
  7. Πληρωμές γίνονται στον τραπεζικό λογαριασμό του GEO ROUTES CULTURAL INSTITUTE.

 

ALPHA BANK, ΙΒΑΝ: GR4601401960196002101093240.

 

Β) Πολιτική Ακυρώσεων

 

  1. Μετά την κατάθεση της προκαταβολής, επιστροφή δεν γίνεται δεκτή
  2. Μετά την 10η Ιουλίου 2019: 100% ακυρωτικά