Ο Νεοκλής Στάμκος είναι ένας από τους πρωτοπόρους στην Ελλάδα σε θέματα εναλλακτικών χρηματοδότησης των Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των Μικροπιστώσεων, κατέχοντας τη θέση του επικεφαλής του microSTARS.

Είναι επικεφαλής της Οικονομικής Διεύθυνσης του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), ενώ μέχρι πρότινος εκτελούσε χρέη Project Manager για το γραφείο του ΚΕΠΑ στις Βρυξέλλες.  Είναι πιστοποιημένος εμπειρογνώμων στη Μικροχρηματοδότηση από την Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης της Φρανκφούρτης και του έχει απονεμηθεί ειδική διάκριση ως Πρέσβης της Οικονομικής Ενσωμάτωσης από το Κέντρο Μικροχρηματοδοτήσεων (MFC), για τις προσπάθειές του να αναπτύξει τον θεσμό της μικροχρηματοδότησης στην Ελλάδα.

Έχει διατελέσει στέλεχος του ΚΕΠΑ επί 10 συναπτά έτη σε διάφορες θέσεις ευθύνης, ξεκινώντας ως  στέλεχος του τμήματος Αξιολογήσεων και Ελέγχων Επενδυτικών Προγραμμάτων στα πλαίσια του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Γ΄ΚΠΣ, εν συνεχεία ως Υπεύθυνος του Τμήματος Ελέγχων της Ά Δράσης του ΕΣΠΑ για την “Ενίσχυση Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων”.

Topic: Fintech και μικροδάνεια στον αγροτικό τομέα: Το παράδειγμα του microSTARS