Διαγωνισμός Καινοτομίας

Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας “Challenge” αφορά στις καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Masterclass.

Πραγματοποιείται την παραμονή του συνεδρίου για την προβολή της καινοτομίας και του επιχειρηματικού τους μοντέλου στους συνέδρους και σε εκπροσώπους εταιρειών του αγροδιατροφικού τομέα.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προώθηση των επιχειρήσεων αυτών στο κοινό λήψης επιχειρηματικών ή/και θεσμικών αποφάσεων του αγροδιατροφικού τομέα, και η συμμετοχή των τριών με τον υψηλότερο βαθμό αξιολόγησης σε πάνελ συνεδρίας του AgriBusiness Forum.

Οι αξιολογήσεις είναι στην αρμοδιότητα ανεξάρτητης επιτροπής.

Το γεγονός ολοκληρώνεται με κοκτέιλ δικτύωσης παρουσία των συνέδρων, εκπροσώπων επιχειρήσεων, θεσμικών και τοπικών αρχών.