Πρόγραμμα Συνεδρίου

Το μέλλον του Θεσσαλικού κάμπου στην ψηφιακή εποχή

Το περιφερειακό συνέδριο αγροτεχνολογίας AgriBusiness Thessaly Summit 2021 διεξάγεται στα Τρίκαλα Θεσσαλίας στις 19-20 Νοεμβρίου 2021 με θέμα «Το μέλλον του Θεσσαλικού κάμπου στην ψηφιακή εποχή» και περιλαμβάνει 7 συνεδρίες, 35 θεματικά πεδία και 40 ομιλητές. Διεξάγεται με την φυσική παρουσία κοινού από επιχειρήσεις, παραγωγούς, τράπεζες, ακαδημαϊκούς και φορείς του ιδιωτικού & δημοσίου τομέα.

Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021

09.00-09.30

Καλωσόρισμα, χαιρετισμοί

photoMr. Giannis Balakakis

Chair, Geo Routes Institute
Chair Organizing Committee AgriBusiness Forum

photoκ. Τατιάνα Γιέμελου

Επικεφαλής Τομέα Ανάπτυξης Αγορών & Πωλήσεων, Εθνική Τράπεζα
09.30-11.00

Συνεδρία-1: ΚΑΠ 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης, Πράσινη Συμφωνία, Κλιματική αλλαγή

photoΔρ. Γιώργος Στύλιος

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

photoκ. Τάσος Χανιώτης

Διευθυντής, Διεύθυνση Στρατηγικής & Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας & Ανάπτυξης της Υπαίθρου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

photoκ. Πέτρος Κόκκαλης

Ευρωβουλευτής, Μέλος των Επιτροπών ENVI, AGRI, PECH, BUGD

photoκ. Δημήτρης Λιανός

Αν. Διαχειριστής, ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ

photoΔρ. Χαράλαμπος Κασίμης

Καθηγητής, Αγροτικής Κοινωνιολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Moderator

photoΔρ. Γεώργιος Βλόντζος

Επίκουρος Καθηγητής, Δ/ντής Εργαστηρίου Αγροτικής Οικονομίας & Καταναλωτικής Συμπεριφοράς, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
11.00-11.15

Διάλειμμα

11.15-12.45

Συνεδρία-2: Χρηματοδοτικά εργαλεία, ταμείο εγγυήσεων, ασφάλιση, τεχνολογίες

photoΔρ. Κωνσταντίνος Μπαγινέτας

Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

photoκ. Χριστόφορος Χατζόπουλος

Eπικεφαλής Τραπεζικής Επιχειρήσεων & Δανείων Λιανικής, Εθνική Τράπεζα

photoκ. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Προϊστάμενος Μονάδας Θεσμικής Υποστήριξης & Αξιολόγησης, Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

photoΔρ. Κωνσταντίνος Τσιμπούκας

Καθηγητής, Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

photoκ. Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος

Regional Mandate Manager, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
12.45-13.00

Διάλειμμα

13.00-14.30

Συνεδρία-3: Εκτατικές καλλιέργειες παρόν και μέλλον. Η ευφυής γεωργία στην στρεμματική απόδοση και στο κόστος παραγωγής

photoΔρ. Νικόλαος Δαναλάτος

Κοσμήτορας, Καθηγητής Γεωργίας & Οικολογίας Φυτών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

photoΔρ. Θεοφάνης Γέμτος

Ομότιμος Καθηγητής, Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Tο μέλλον των πεδινών υπαίθριων καλλιεργειών: αναδιάρθρωση, καλλιεργητικές τεχνικές, βιωσιμότητα στην πρόκληση της κλιματικής κρίσης

photoΔρ. Γεώργιος Ζαλίδης

Καθηγητής, Δ/ντης Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας & Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ΑΠΘ

photoκ. Γεώργιος Ποντίκας

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Syngenta Hellas

photoκ. Χριστίνα Φ. Λεγάκι

Διευθύνουσα Σύμβουλος, Corteva Agriscience Hellas
14.30-15.30

Ελαφρύ γεύμα

15.30-17.00

Συνεδρία-4: Ενέργεια & Υδάτινοι πόροι: Αχελώος, ταμιευτήρες, εναλλακτικές μορφές ενέργειας, εξοικονόμηση υδάτων

photoκ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης

Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποδομών αγροτικής ανάπτυξης και μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, ΗΣΙΟΔΟΣ

photoΔρ. Αθανάσιος Λουκάς

Αν. Καθηγητής Υδρολογίας και Υδατικών Πόρων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Το Υδατικό Ισοζύγιο της Θεσσαλίας: Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον. Εναλλακτικές Προτάσεις και Προοπτικές

photoΔρ. Νικόλαος Δέρκας

Αντιπρύτανης, Καθηγητής, Γεωργικής Υδραυλικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σημερινή Κατάσταση, Ανάγκη Ανάταξης και Εκσυγχρονισμού των εγγειοβελτιωτικών έργων στην Ελλάδα

photoκ. Κώστας Γκούμας

Γεωπόνος, τ. Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ ΚΕ, τ. Διευθυντής Εγγείων Βελτιώσεων Νομού Λάρισας
Τα αναγκαία έργα για την κάλυψη του υδατικού ελλείμματος της Θεσσαλίας
17.00-17.15

Διάλειμμα

17.15-18.50

Συνεδρία-5: Ζωική παραγωγή-Γαλακτοπαραγωγή-Ιχθυοκαλλιέργειες

photoκ. Σίμος Κεδίκογλου

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

photoκ. Μιχάλης Σαράντης

Διευθύνων Σύμβουλος, Hellenic Dairies SA

photoΔρ. Χαράλαμπος Μπιλλίνης

Αντιπρύτανης, Δ/ντής Εργαστηρίου Μικροβιολογίας & Παρασιτολογίας Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λοιμώδη νοσήματα μηρυκαστικών, Απειλή για την ασφάλεια τροφίμων

photoΔρ. Δημήτρης Κουρέτας

Καθηγητής Φυσιολογίας Zωικών Oργανισμών & Τοξικολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Το νέο σύστημα πιστοποίησης τροφίμων AFQ

photoΔρ. Ιωάννης Μποζιάρης

Καθηγητής, Δ/ντής Εργαστηρίου Εμπορίας & Τεχνολογίας Αλιευτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

photoκ. Ιωάννα Καρρά

Κτηνοτρόφος, Φάρμα Καρρά-Μανδράκη, Θεσσαλία
Commentator

Moderator

photoΔρ. Δημήτριος Βλάχος

Διευθυντής Εργαστηρίου Ποσοτικής Ανάλυσης, Logistics & Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
19.00-19.30

Ο ρόλος της Θεσσαλίας στην διατροφική ασφάλεια & επάρκεια της χώρας

photoκ. Σπήλιος Λιβανός

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Moderator

photoκ. Γιάννης Μπαλακάκης

Chair, Geo Routes Institute
Chair Organizing Committee AgriBusiness Forum
19.30-21.30

Κοκτέιλ Δικτύωσης

Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021

09.00-09.30

Καλοσώρισμα, χαιρετισμοί

09.30-11.00

Συνεδρία-6: Αναδιάρθρωση καλλιεργειών: Kαλλιέργειες υπό κάλυψη & θερμοκηπιακές λύσεις νέας τεχνολογίας

photoκ. Χριστιάνα Καλογήρου

Γενική Γραμματέας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

photoΔρ. Νικόλαος Κατσούλας

Καθηγητής, Δ/ντής Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών & Ελέγχου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

photoΔρ. Κωνσταντίνος Κίττας

Ομότιμος Καθηγητής, Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
11.00-11.15

Διάλειμμα

11.15-12:45

Συνεδρία-7: Βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα στη συνέργεια “Παραγωγοί-Επιχειρήσεις-Έρευνα”

photoκ. Geert Wilms

Διευθυντής, Ενωση Παραγωγών Nότιας Ολλανδίας, Brabant (LIB/ZLTO)

Moderator

photoκ. Δημήτρης Λιανός

Αν. Διαχειριστής, ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ
12:45-13.00

Συμπεράσματα

13.30-17.30

Επίσκεψη πεδίου σε αγροδιατροφική εγκατάσταση

Remarks

  1. Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα αγγλικά
  2. Το πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές ή τροποποιήσεις