Σχετικά με το AgriBusiness Thessaly Summit 2021

Το AgriBusiness Thessaly Summit 2021 διεξάγεται στα Τρίκαλα Θεσσαλίας στις 19-20 Νοεμβρίου 2021 με θέμα «Το μέλλον του Θεσσαλικού κάμπου στην ψηφιακή εποχή» και περιλαμβάνει συνεδρίες, 35 θεματικά πεδία και 40 ομιλητές. Διεξάγεται με την φυσική παρουσία κοινού και ομιλητών και θα είναι διαθέσιμο και διαδικτυακά με ταυτόχρονη μετάδοση των εργασιών του συνεδρίου.

Το AgriBusiness Forum αποτελεί τo κορυφαίo γεγονός για την αγροτεχνολογία και κόμβο δικτύωσης, προώθησης συνεργασιών και διατομεακής ενημέρωσης για τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας για την παραγωγή, επεξεργασία και διανομή αγροτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, παραγωγούς, τράπεζες, ακαδημαϊκούς και φορείς του ιδιωτικού & δημοσίου τομέα, αναδεικνύει την καινοτομία, και συνεργάζεται με σημαντικούς οργανισμούς εθνικής και διεθνούς εμβέλειας. Το AgriBusiness Forum υλοποιεί περιφερειακά & διεθνή συνέδρια, εκπαιδευτικά εργαστήρια και θεματικά ταξίδια, με σκοπό την διασύνδεση και την μεταφορά τεχνογνωσίας για βιώσιμα και επικερδή αγροδιατροφικά συστήματα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Ομιλητές

κ. Βασίλης Γιαγιάκος

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Τρικάλων

Δρ. Νικόλαος Κατσούλας

Καθηγητής, Δ/ντής Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών & Ελέγχου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

κ. Geert Wilms

Διευθυντής, Ενωση Παραγωγών Nότιας Ολλανδίας, Brabant (LIB/ZLTO)

Δρ. Δημήτρης Κουρέτας

Καθηγητής Φυσιολογίας Zωικών Oργανισμών & Τοξικολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Agenda

Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021

09.00-09.30

Καλωσόρισμα, χαιρετισμοί

photoMr. Giannis Balakakis

Chair, Geo Routes Institute
Chair Organizing Committee AgriBusiness Forum

photoκ. Τατιάνα Γιέμελου

Επικεφαλής Τομέα Ανάπτυξης Αγορών & Πωλήσεων, Εθνική Τράπεζα
09.30-11.00

Συνεδρία-1: ΚΑΠ 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης, Πράσινη Συμφωνία

photoΔρ. Γιώργος Στύλιος

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

photoκ. Τάσος Χανιώτης

Διευθυντής, Διεύθυνση Στρατηγικής & Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας & Ανάπτυξης της Υπαίθρου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ο ρόλος της ΚΑΠ και των Στρατηγικών Σχεδίων στην στήριξη μιας κλιματικά βιώσιμης και καινοτόμου γεωργίας

photoκ. Πέτρος Κόκκαλης

Ευρωβουλευτής, Μέλος των Επιτροπών ENVI, AGRI, PECH, BUGD
Το μέλλον είναι η μετάβαση προς βιώσιμα και ανθεκτικά σε κλιματολογικές συνθήκες, συστήματα τροφίμων

photoκ. Δημήτρης Λιανός

Αν. Διαχειριστής, ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ
Διδάγματα από την εφαρμογή της Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης 1989-2014 στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΓΠ 2023-2027

photoΔρ. Χαράλαμπος Κασίμης

Καθηγητής, Αγροτικής Κοινωνιολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οι προκλήσεις για την ελληνική γεωργία στη νέα προγραμματική
11.00-11.15

Διάλειμμα

11.15-12.45

Συνεδρία-2: Εκτατικές καλλιέργειες παρόν και μέλλον. Η ευφυής γεωργία στην στρεμματική απόδοση και στο κόστος παραγωγής

photoΔρ. Νικόλαος Δαναλάτος

Κοσμήτορας, Καθηγητής Γεωργίας & Οικολογίας Φυτών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Προβλήματα και προοπτικές της Θεσσαλικής γεωργίας με έμφαση στις επικλινείς εκτάσεις

photoΔρ. Θεοφάνης Γέμτος

Ομότιμος Καθηγητής, Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Tο μέλλον των πεδινών υπαίθριων καλλιεργειών: αναδιάρθρωση, καλλιεργητικές τεχνικές, βιωσιμότητα στην πρόκληση της κλιματικής κρίσης

photoκ. Γεώργιος Ποντίκας

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Syngenta Hellas
Το μέλλον των εκτατικών καλλιεργειών σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον

photoΔρ. Σωτήρης Μπαντάς

CEO, Centaur Analytics
Τεχνολογία για την Αειφορία της Αλυσίδας από το Χωράφι στο Ράφι

photoΔρ. Γεώργιος Ζαλίδης

Καθηγητής, Δ/ντης Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας & Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ΑΠΘ
Πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα

photoΔρ. Γεώργιος Ν. Ζανάκης

Marketing & Development Manager, Corteva Agriscience Hellas
Ψηφιακή Γεωργία: εφαρμοσμένες υπηρεσίες από την Corteva agrisience
12.45-13.00

Διάλειμμα

13.00-14.30

Συνεδρία-3: Ταμείο εγγυήσεων και χρηματοδοτικά εργαλεία για σύγχρονες & καινοτόμες επιχειρήσεις

photoκ. Χριστόφορος Χατζόπουλος

Eπικεφαλής Τραπεζικής Επιχειρήσεων & Δανείων Λιανικής, Εθνική Τράπεζα
Συμβολαιακή γεωργία για βιώσιμη ανάπτυξη

photoκ. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Προϊστάμενος Μονάδας Θεσμικής Υποστήριξης & Αξιολόγησης, Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

photoΔρ. Κωνσταντίνος Τσιμπούκας

Kοσμήτορας - Καθηγητής, Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Το Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από την Θεωρία στην Πράξη

photoκ. Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος

Regional Mandate Manager, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
Μπορούν τα χρηματοδοτικά μέσα καθαυτά, να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας?

photoκ. Αριστοτέλης Μπασδάνης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μαγνησίας
Moderator

photoκ. Βασίλης Γιαγιάκος

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Τρικάλων
Moderator
14.30-15.30

Ελαφρύ γεύμα

15.30-17.00

Συνεδρία-4: Ενέργεια & Υδάτινοι πόροι: Αχελώος, ταμιευτήρες, εναλλακτικές μορφές ενέργειας, διαχείριση υδάτων

photoκ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης

Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποδομών αγροτικής ανάπτυξης και μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, ΗΣΙΟΔΟΣ

photoΔρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής

Διευθυντής Νέων Τεχνολογιών και Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας, Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε
Οι προκλήσεις της Ενεργειακής Μετάβασης: Επενδύοντας σε Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια

photoΔρ. Αθανάσιος Λουκάς

Αν. Καθηγητής Υδρολογίας και Υδατικών Πόρων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Το Υδατικό Ισοζύγιο της Θεσσαλίας: Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον. Εναλλακτικές Προτάσεις και Προοπτικές

photoΔρ. Νικόλαος Δέρκας

Αντιπρύτανης, Καθηγητής, Γεωργικής Υδραυλικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σημερινή Κατάσταση, Ανάγκη Ανάταξης και Εκσυγχρονισμού των εγγειοβελτιωτικών έργων στην Ελλάδα

photoκ. Αθανάσιος Μαρκινός

Πρόεδρος ΔΣ, ΤΟΕΒ Ταυρωπού-Καρδίτσας
ΤΟΕΒ Ταυρωπού Καρδίτσας: Μία σύγχρονη προσέγγιση στη διαχείριση του αρδευτικού νερού

photoκ. Κώστας Γκούμας

Γεωπόνος, τ. Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ ΚΕ, τ. Διευθυντής Εγγείων Βελτιώσεων Νομού Λάρισας
Τα αναγκαία έργα για την κάλυψη του υδατικού ελλείμματος της Θεσσαλίας
17.00-17.15

Διάλειμμα

17.15-18.50

Συνεδρία-5: Ευκαιρίες & προκλήσεις: Ζωική παραγωγή, Γαλακτοπαραγωγή, Ιχθυοκαλλιέργειες

photoκ. Σίμος Κεδίκογλου

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Προς την ανάπτυξη τροφίμων ζωικής προέλευσης στα πλαίσια της ψηφιακής εποχής

photoκ. Μιχάλης Σαράντης

Διευθύνων Σύμβουλος, Hellenic Dairies SA
Ελληνική Τυροκομεία 1961-2021: 60 χρόνια ποιοτικής βελτίωσης των ελληνικών τυριών

photoΔρ. Χαράλαμπος Μπιλλίνης

Αντιπρύτανης, Δ/ντής Εργαστηρίου Μικροβιολογίας & Παρασιτολογίας Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λοιμώδη νοσήματα μηρυκαστικών, Απειλή για την ασφάλεια τροφίμων

photoΔρ. Δημήτρης Κουρέτας

Καθηγητής Φυσιολογίας Zωικών Oργανισμών & Τοξικολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Το νέο σύστημα πιστοποίησης τροφίμων AFQ στην Ε.Ε

photoΔρ. Ιωάννης Μποζιάρης

Καθηγητής, Δ/ντής Εργαστηρίου Εμπορίας & Τεχνολογίας Αλιευτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ποιότητα, ασφάλεια και αυθεντικότητα αλιευμάτων στην ψηφιακή εποχή

photoΔρ. Ευστράτιος Νικολάου

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Η ψηφιακή εποχή στους ελέγχους. Η περίπτωση του “ΑΡΤΕΜΙΣ plus”
19.00-19.45

Συζήτηση Υπουργικού επιπέδου

photoκ. Σπήλιος Λιβανός

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

photoκ. Κωνσταντίνος Σκρέκας

Υπουργός Ενέργειας & Περιβάλλοντος
19.45-20.00

Συμπεράσματα

20.00-22.00

Κοκτέιλ Δικτύωσης

Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021

09.00-09.30

Καλωσόρισμα, χαιρετισμοί | H κυβερνητική στρατηγική αντιμετώπισης & αποκατάστασης φυσικών καταστροφών

photoκ. Γιάννης Μπαλακάκης

Chair, Geo Routes Institute
Chair Organizing Committee AgriBusiness Forum

photoΔρ. Χρήστος Τριαντόπουλος

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος σε Θέματα Κρατικής Αρωγής & Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές
09.30-11.00

Συνεδρία-6: Αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Kαλλιέργειες υπό κάλυψη

photoΔρ. Κωνσταντίνος Μπαγινέτας

Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

photoκ. Geert Wilms

Διευθυντής, Ενωση Παραγωγών Nότιας Ολλανδίας, Brabant (LIB/ZLTO)
Σύστημα Agro Innovation: Συνεργασία μεταξύ Επιστήμης-Αγροτών-Κυβέρνησης

photoΔρ. Κωνσταντίνος Κίττας

Ομότιμος Καθηγητής, Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Οι προοπτικές ανάπτυξης των καλλιεργειών υπό κάλυψη στην Θεσσαλία

photoΔρ. Νικόλαος Κατσούλας

Καθηγητής, Δ/ντής Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών & Ελέγχου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θερμοκηπιακό Πάρκο καινοτομίας και κυκλικής οικονομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

photoΔρ. Δημήτρης Σάββας

Κοσμήτορας & Καθηγητής Κηπευτικών Καλλιεργειών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παραγωγή Κηπευτικών. Μία βιώσιμη εναλλακτική επιλογή για τον Θεσσαλό αγρότη
11.00-11.15

Διάλειμμα

11.15-12:45

Συνεδρία-7: Η συνέργεια “Παραγωγοί-Επιχειρήσεις-Έρευνα” μόνη διέξοδος για βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα

photoκ. Χριστιάνα Καλογήρου

Γενική Γραμματέας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

photoκ. Βασίλης Γιαγιάκος

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Τρικάλων
Οι πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου Τρικάλων για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στη Θεσσαλία. Διασύνδεση πανεπιστημιακής γνώσης και έρευνας με την πραγματική παραγωγή

photoκ. Κώστας Θεοχαρίδης

Υπεύθυνος Αγορών Πρώτων Υλών, Barilla Hellas
Sustainability: μοναδικός δρόμος για την επιχειρηματικότητα

photoκ. Αριστοτέλης Μπασδάνης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μαγνησίας

photoκ. Kώστας Ζυγογιάννης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Καρδίτσας
O αγριοδιατροφικός τομέας και η πρωτογενής παραγωγή ως μοχλός ανάπτυξης της χώρας

photoκ. Σωτήρης Γιαννακόπουλος

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Λάρισας
12:45-13.00

Συμπεράσματα

photoκ. Γιάννης Μπαλακάκης

Chair, Geo Routes Institute
Chair Organizing Committee AgriBusiness Forum
13.30-17.30

Επίσκεψη πεδίου

Για πληροφορίες σχετικα με το προγραμμα, δειτε στο ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΕΔΙΟΥ ή αντιγράψτε και επικολήστε τον σύνδεσμο: https://agribusinessforum.org/el/21abs21-thessaly-agribusiness-summit-thessaly-2021/21abs21-thessaly-episkepsi-pedioy/

Organizers

Leading Partners

Auspices

Sponsors

Scientific Partners

Field Experts & Contributors

Media