Οργανωτική Επιτροπή

κ. Ελενα Κωστοπούλου

Υπεύθυνη Ανάπτυξης, Geo Routes Cultural Institute

κ. Γιάννης Μπαλακάκης

Chair, Geo Routes Institute
Chair Organizing Committee AgriBusiness Forum

κ. Χριστίνα Δ. Μάγκου

VP Comm. & External Relations, Geo Routes Institute NPO