Χορηγίες & Προβολή

Tο AgriBusiness Forum προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες προβολής και δικτύωσης στους χορηγούς των γεγονότων που διοργανώνει σε Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μερικοί λόγοι για την υποστήριξη σας στο AgriBusiness Forum είναι οι εξής:

 

Σε επίπεδο επιχείρησης:

 • Ομιλητής σε πάνελ συνεδρίας
 • Συμμετοχή στο δίκτυο των Official Partners
 • Συνέντευξη στους χορηγούς επικοινωνίας του συνεδρίου
 • Προσκλήσεις συμμετοχής σε συνεργάτες και πελάτες της επιχείρησης
 • Προβολή πριν, κατά και μετά την διάρκεια του συνεδρίου
 • Προγραμματισμένες συναντήσεις με ομιλητές
 • Διάθεση εκθεσιακού χώρου εταιρικής προβολής
 • Καμπάνιες σε social media και στο δίκτυο επαφών του AgriBusiness Forum
 • Διαδικτυακή προβολή

Σε ατομικό επίπεδο

 • Ενίσχυση της επαγγελματικής σας εικόνας
 • Δικτύωση και δημιουργία νέων επαφών
 • Γνωριμία με στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς και καινοτόμους παραγωγούς
 • Παρακολούθηση εισηγήσεων από σημαντικά στελέχη τοπικού, περιφερειακού και διεθνούς επιπέδου
 • Ενημέρωση για την ψηφιοποίηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας
 • Συναντήσεις με καινοτόμες υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις

Η σταθερή πορεία του AgriBusiness Forum το έχει καταξιώσει ως:

 • Διεθνές: με εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών στην Ευρώπη, Ασία και Αμερική
 • Ανεξάρτητο: μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική και μη πολιτική πλατφόρμα
 • Αξιόπιστο: με παρουσίαση αντικειμενικών πρακτικών και επιστημονικών μελετών
 • Διαφανές: με καθαρή μετάδοση των εργασιών και των συμπερασμάτων στο κοινό που απευθύνεται
 • Επιδραστικό: με περιεχόμενο που προέρχεται από έμπειρα ακαδημαϊκά & επιχειρηματικά στελέχη

Προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους του, το AgriBusiness Forum:

 • Παρέχει Agenda με εμπεριστατωμένο περιεχόμενο
 • Αναδεικνύει την καινοτομία, τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας
 • Φιλοξενεί ομιλητές κύρους από το ακαδημαϊκό, ερευνητικό, επιχειρηματικό και πολιτικό περιβάλλον
 • Διαθέτει πολυδιάστατο ακροατήριο από παραγωγούς, επιχειρήσεις, τράπεζες, ακαδημαϊκούς και τον δημόσιο τομέα
 • Προκαλεί τον διάλογο και την διάδραση μεταξύ ομιλητών και ακροατηρίου
 • Προωθεί τις συνέργειες και την διατομεακή συνεργασία
 • Συνδέει διαφορετικές ενότητες σε ένα ενιαίο γεγονός: εκπαίδευση, διαγωνισμό καινοτομίας, συνέδριο αγροτεχνολογίας, επίσκεψη πεδίου και δικτύωση (περιφερειακά γεγονότα)
 • Υποστηρίζει καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις για την ανέλιξη τους σε τοπικό ή/και διεθνές επίπεδο
 • Υιοθετεί υψηλής ποιότητας συνεργασίες και διαδικασίες υλοποίησης των γεγονότων/συνεδρίων του