Προβολή και Χορηγίες

Tο AgriBusiness Forum προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες προβολής και δικτύωσης στους χορηγούς του γεγονότος, όπως:

Σε επίπεδο οργανισμού:

 • Ομιλητής σε πάνελ συνεδρίας
 • Συμμετοχή στο δίκτυο στρατηγικών συνεργατών
 • Συνέντευξη στους χορηγούς επικοινωνίας του συνεδρίου
 • Αριθμό συνεδριακών εγγραφών για συνεργάτες και πελάτες του οργανισμού
 • Προβολή πριν, κατά και μετά την διάρκεια του γεγονότος
 • Κατ΄ιδίαν συναντήσεις με ομιλητές
 • Διάθεση χώρου εταιρικής προβολής
 • Καμπάνιες σε social media και στο δίκτυο επαφών του συνεδρίου

Σε προσωπικό επίπεδο

 • Ενίσχυση της εταιρικής και προσωπικής σας εικόνας
 • Ευκαιρίες δικτύωσης και εξεύρεσης νέων επαφών
 • Γνωριμία με στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς και καινοτόμους παραγωγούς
 • Εμπεριστατωμένη πληροφόρηση από ομιλητές διεθνούς επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Αξιολόγηση καινοτόμων ιδεών και επαφή με νεοφυείς επιχειρήσεις
 • Ενημέρωση για συγκεκριμένη αγροδιατροφική δραστηριότητα στην επίσκεψη πεδίου