Οφέλη Συμμετοχής

  • Ενίσχυση της εταιρικής & προσωπικής σας εικόνας
  • Δικτύωση και δημιουργία νέων επαφών
  • Γνωριμία με στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς και καινοτόμους παραγωγούς
  • Παρακολούθηση εισηγήσεων από στελέχη διεθνούς επιπέδου
  • Ενημέρωση για την ψηφιοποίηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας
  • Συναντήσεις με καινοτόμες, υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις
  • Εξερεύνηση ευκαιριών αγροδιατροφικού χαρακτήρα στις επισκέψεις πεδίου