Οργανωτική Επιτροπή

κ. Χριστίνα Δ. Μάγκου

Head Communications, Geo Routes Cultural Institute

κ. Γιάννης Μπαλακάκης

President, Geo Routes Cultural Institute
Chair Organizing Committee AgriBusiness Forum