Φορέας Διοργάνωσης

Το Geo Routes Cultural Institute είναι μη κερδοσκοπικός πολιτιστικός οργανισμός (ΑΜΚΕ), του οποίου τα θεματικά οδοιπορικά και εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα τελούν υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και αποσκοπούν στην ανάδειξη της ‘άλλης’ Ελλάδας, στην προβολή της πολιτιστικής της κληρονομιάς και στον διαπολιτιστικό διάλογο μεταξύ επισκεπτών και της τοπικής κοινωνίας.

Από το 2013, τα οδοιπορικά του Geo Routes αποτελούν μοντέλο “Βέλτιστης Πρακτικής” της Unesco, στο πλαίσιο του προγράμματος “Πολιτισμός-Τουρισμός-Ανάπτυξη”. Το Geo Routes εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση οργανωμένων ταξιδίων πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και εκδηλώσεων πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συμμετέχει σε διεθνή fora και παρέχει τεχνογνωσία για την περιφερειακή ανάπτυξη, τον σχεδιασμό διαδρομών πολιτιστικού ενδιαφέροντος και το branding προορισμών, με σεβασμό των τοπικών κοινωνιών, την προστασία της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και την υπεύθυνη διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων.

Το Geo Routes είναι ο φορέας διοργάνωσης των διεθνών συνεδρίων Balkans & Black Sea Cooperation Forum & AgriBusiness Forum

Περισσότερες πληροφορίες: www.geo-routes.com