Γενικοί Όροι Συνεδρίου


Τα παρακάτω ισχύουν για οιοδήποτε γεγονός αφορά στο AgriBusiness Forum, είτε διαδικτυακής ή υβριδικής μορφής, είτε δια της φυσικής παρουσίας προσώπων


Γενικοί Όροι συμμετοχής στο AgriBusiness Forum

Δήλωση εγγραφής στο AgriBusiness Forum (εφεξής ABF), προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων συμμετοχής:

 1. H συμμετοχή στο συνέδριο είναι με κόστος εγγραφής και οι τιμές των συνεδριακών εγγραφών είναι σε ΕΥΡΩ και συμπεριλαμβάνουν τον αναλογούν ΦΠΑ.
 2. Εγγραφές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Προφορικές, γραπτές ή τηλεφωνικές εγγραφές δεν γίνονται δεκτές.
 3. Κάθε εγγραφή παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι την γραπτή επιβεβαίωση των διοργανωτών που θα παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής του ενδιαφερομένου στις εργασίες του συνεδρίου.
 4. Μετά την γραπτή επιβεβαίωση των διοργανωτών, οι εγγραφές εξοφλούνται εντός 2 εργασίμων ημερών στον τραπεζικό λογαριασμό που θα αναφέρεται στην σχετική αλληλογραφία. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού, κάθε μη εξοφλημένη εγγραφή
  ακυρώνεται αυτομάτως.
 5. Λόγω του ιού Covid-19, οι σύνεδροι ενδέχεται να υποβληθούν σε προληπτικό τεστ για την είσοδο τους στους χώρους του συνεδρίου.
 6. Οι εγγραφές δεν μεταβιβάζονται, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή χρημάτων.
 7. Οι φοιτητές κατά την εγγραφή τους πρέπει να αποστείλουν ταυτόχρονα την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα στο e-mail abf@geo-routes.com
 8. Οι εγγραφές με ιδιότητα «Αγρότες, Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί και Χορηγοί» θα γίνονται δεκτές μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων τους με τον φορέα που αναφέρεται στην δήλωση συμμετοχής.
 9. Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική με ταυτόχρονη διερμηνεία στα αγγλικά.
 10. Για την είσοδο στο συνέδριο απαιτείται η επίδειξη του e-pass (διαπίστευσης) που θα αποσταλεί στο e–mail κάθε συνέδρου 1 εβδομάδα ενωρίτερα.
 11. Οι σύνεδροι πρέπει να κάνουν χρήση μάσκας καθόλη την διάρκεια παραμονής τους στους χώρους του συνεδρίου.
 12. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος ενώ δεν ευθύνεται για ακυρώσεις ομιλητών εξαιτίας προσωπικών ή άλλων ατομικών τους δυσχερειών.
 13. H διοργάνωση δεν φέρει καμία ευθύνη για εισηγήσεις, παρεμβάσεις ή δηλώσεις ομιλητών ή συνέδρων, όπως επίσης για οποιαδήποτε αντιγραφή, αναδημοσίευση ή αναδιανομή των δηλώσεων αυτών από τρίτους.
 14. Η συμμετοχή στο συνέδριο προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή και συναίνεση των συνέδρων ότι οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης λήψης, προβολής και δημοσίευσης φωτογραφιών, ήχου και βίντεο kαθόλη τη διάρκεια του γεγονότος και για
  απεριόριστο χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση του.