Αίτηση συμμετοχής

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να συμμετέχετε στο Masterclass του AgriBusiness Forum. Πριν την υποβολή της αίτησης σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα κριτήρια συμμετοχής που αναφέρονται στην αρχική σελίδα “Σχετικά με το Masterclass” όπως επίσης την Πολιτική Διαχείρισης Δεδομένων και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω, που θα πρέπει κάνετε δεκτούς πριν προχωρήσετε στην υποβολή του αιτήματός σας. Θα θέλαμε να σημειώσετε ότι οι αιτήσεις αξιολογούνται ανεξάρτητη επιτροπή επιλογής και η υποβολή αίτησης σας δεν παρέχει ούτε συνιστά εγγύηση αποδοχής και συμμετοχής στο εκπαιδευτικό εργαστήριο. Λήξη προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων είναι η 6η Οκτωβρίου 2018.

  Company Information


  Turnover in € (last 3 years)

  Forecast in € (next 3 years)

  Masterclass Applicant Information

  Main Applicant


  NoYes

  2nd Applicant

  Business Profile

  Additional Information

  Practical Information

  NoYes
  NoYes

  Privacy Policy, General Terms & Conditions

  Before submitting your application please read carefully & accept the following terms & conditions for participation. In order your application will be valid, you should need to tick each of the boxes below