Η εταιρεία μας με την επωνυμία “Aitheria” δραστηριοποιείται στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας για 4 χρόνια. Η εταιρεία αποτελείται από 1.2 εκτάρια ιδιόκτητης γης που βρίσκεται στους πρόποδες των Πιερίων στη Δυτική Μακεδονία. Τα διάφορα φυτικά είδη έχουν μεταφυτευτεί σε εδάφη που έμειναν για πολλά χρόνια ακαλλιέργητα. Από τότε  οι καλλιέργειες ακολουθούν αυστηρά πρωτόκολλα και τα πρότυπα των βιολογικών πρακτικών και επίσημα το 2016 βρίσκονται υπό την εποπτεία της ΔΗΩ. Ακολουθεί όλη η γραμμή παραγωγής: οι καλλιέργειες των βοτάνων συλλέγονται με το χέρι, αποξηραίνονται, συσκευάζονται και πωλούνται στην αρχική τους μορφή ή ως παράγωγα (ροφήματα βοτάνων, αιθέρια έλαια, αρωματικά νερά και οικολογικά καθαριστικά). Στα άμεσα σχέδια μας είναι η κατασκευή μιας μικρής βιοτεχνικής μονάδας για ξήρανση και συσκευασία αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Οι εγκαταστάσεις γραφείων και η επέκταση ήδη υπάρχουν. Τέλος, ο απαιτούμενος εξοπλισμός αγοράστηκε για τη λειτουργία της εγκατάστασης και εφαρμόστηκε το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας ISO 9001: 2015.