Η Dourlios Dairy είναι μια μικρή εταιρεία με δικά της χωράφια όπου παράγονται  υψηλής ποιότητας βιολογικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Η Dourlios Dairy παράγει γαλακτοκομικά προϊόντα με τον παραδοσιακό τρόπο, χρησιμοποιώντας μόνο γάλα δικής της παραγωγής  για να είναι σε θέση να ελέγχει την ποιότητα. Η εκβιομηχάνιση υποχρεώνει τις εταιρείες να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ποσότητα και όχι στην ποιότητα. Το επιχειρηματικό μοντέλο της Dourlios δίνει έμφαση στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, λόγω της τροφής των ζώων και του γάλακτος, η Dourlios μπορεί να κρατήσει το κόστος χαμηλό και τα προϊόντα της να είναι προσιτά για περισσότερους ανθρώπους.