Η Πολύμορφη είναι ένας Κοινωνικός Συνεταιρισμός σε φάση εκκίνησης. Τα αντικείμενά του είναι:

* Μεταποίηση αρωματικών φυτών σε αγροτοδιατροφικά προϊόντα
* Δημιουργία εκπαιδευτικών τμημάτων παραδοσιακών τεχνών, πχ ξυλογλυπτική, μαγειρική, κέντημα.
* Διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων, πχ θεατρικό και χορευτικό τμήμα, ημέρες λογοτεχνίας και ποίησης.
Μακρυπρόθεσμος στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πολυλειτουργικό, επισκέψιμο πάρκο, σε μία εγκατελειμένη έκταση στο Νέο Πετρίτσι Σερρών, όπου θα συστεγάσει όλες τις δραστηριότητες, και θα δημιουργήσει τουλάχιστον 10 θέσεις εργασίας. Σκοπός μας είναι να καθιερώσουμε ένα σημείο συνάντησης δημιουργικών και δραστήριων ανθρώπων της περιοχής, δημιουργώντας τις συνθήκες για εξέλιξη και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.