Η Δρ. Ευδοκία Κρυσταλλίδου είναι Γεωπόνος – Ζωοτέχνης. Έλαβε το διδακτορικό της στη διατροφή των ζώων και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MSc στην επιστήμη των ζώων γαλακτοπαραγωγής από το Πανεπιστήμιο του Reading στη Μεγάλη Βρετανία μετά την απονομή υποτροφίας από το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών). Είναι κάτοχος διπλώματος του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) της ΑΣΠΑΙΤΕ και του Εκπαιδευτή Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ.

Εργάστηκε ως λέκτορας μερικής απασχόλησης στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης και Λάρισας και ως σύμβουλος στις Ελληνικές Βιομηχανίες Ζωοτροφών (ΕΛΒΙΖ).

Είναι υπεύθυνη του προγράμματος BTEC Higher Nationals in Animal Management του Pearson. Διδάσκει στο Perrotis College και στα προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Είναι Senior Project Manager του γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών Προγραμμάτων της ΑΓΣ.

Συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα ενώ στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η διατροφή των αγροτικών ζώων και οι επιπτώσεις της στην ποιότητα των ζωικών προϊόντων και την ανθρώπινη υγεία.