Ο Σπυρίδων Κίντζιος είναι ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποφοίτησε από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (ΑΓΣΑ) με βαθμό Άριστα ενώ απέκτησε το διδακτορικό του από το Πολυτεχνείο του Μονάχου. Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Max-Planck για Βιοχημεία.

Το 2010 εξελέγη Καθηγητής στο Τμήμα Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ αφού διήλθε από όλες τις προβλεπόμενες βαθμίδες. Είναι ιδρυτής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Κυτταρικής Τεχνολογίας και του Κέντρου Εφαρμογών Κυτταροβιολογικών Εφαρμογών (ΚΕΚΥΤΕ). Διαθέτει ερευνητική και διδακτική εμπειρία για περισσότερα από 30 χρόνια στον χώρο της Βιοτεχνολογίας και ειδικότερα στον χώρο της Κυτταρικής Βιολογίας, Κυτταρικής Τεχνολογίας και των Βιοαισθητήρων.

Έχει συγγράψει 120 πρωτότυπες ερευνητικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά καθώς και 6 διεθνή και 3 ελληνικά επιστημονικά βιβλία, ενώ είναι κάτοχος σειράς διεθνών και εθνικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Έχει συντονίσει 38 διεθνή και εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα και επιβλέψει περισσότερες από 250 πτυχιακές μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές. Είναι ιδρυτικό μέλος του Hellenic Biotechnology Cluster και τακτικό μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας.