Συμβουλευτική Επιτροπή

κ. Χριστίνα Φ. Λεγάκι

Διευθύνουσα Σύμβουλος, Corteva Agriscience Hellas

κ. Γεώργιος Ποντίκας

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Syngenta Hellas

Δρ. Κωνσταντίνος Τσιμπούκας

Καθηγητής, Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών