Επιστημονική Επιτροπή

Δρ. Δημήτριος Βλάχος

Καθηγητής, Δ/ντής Εργαστηρίου Ποσοτικής Ανάλυσης, Logistics & Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ΑΠΘ

Δρ. Γεώργιος Βλόντζος

Επίκουρος Καθηγητής, Δ/ντής Εργαστηρίου Αγροτικής Οικονομίας & Καταναλωτικής Συμπεριφοράς, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δρ. Θεοφάνης Γέμτος

Ομότιμος Καθηγητής, Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δρ. Νικόλαος Δαναλάτος

Κοσμήτορας, Καθηγητής Γεωργίας & Οικολογίας Φυτών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δρ. Χαράλαμπος Κασίμης

Καθηγητής, Αγροτικής Κοινωνιολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δρ. Νικόλαος Κατσούλας

Καθηγητής, Δ/ντής Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών & Ελέγχου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δρ. Δημήτρης Κουρέτας

Καθηγητής Φυσιολογίας Zωικών Oργανισμών & Τοξικολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δρ. Αθανάσιος Λουκάς

Αν. Καθηγητής Υδρολογίας και Υδατικών Πόρων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Δρ. Χαράλαμπος Μπιλλίνης

Αντιπρύτανης, Δ/ντής Εργαστηρίου Μικροβιολογίας & Παρασιτολογίας Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας