Οργανωτική Επιτροπή

κ. Χριστίνα Δ. Μάγκου

VP Comm. & External Relations, Geo Routes Institute NPO

Δρ. Νικόλαος Δαναλάτος

Κοσμήτορας, Καθηγητής Γεωργίας & Οικολογίας Φυτών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

κ. Βασίλης Γιαγιάκος

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Τρικάλων