Εμπειρογνώμονες

κ. Geert Wilms

Διευθυντής, Ενωση Παραγωγών Nότιας Ολλανδίας, Brabant (LIB/ZLTO)

Δρ. Κωνσταντίνος Κίττας

Ομότιμος Καθηγητής, Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δρ. Ιωάννης Μποζιάρης

Καθηγητής, Δ/ντής Εργαστηρίου Εμπορίας & Τεχνολογίας Αλιευτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δρ. Φίλιππος Παπαδόπουλος

Διευθυντής, Γραφείο Στρατηγικών Προγραμμάτων, Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Δρ. Κωνσταντίνος Τσιμπούκας

Καθηγητής, Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών