Εμπειρογνώμονες

κ. Geert Wilms

Διευθυντής, Ενωση Παραγωγών Nότιας Ολλανδίας, Brabant (LIB/ZLTO)

Δρ. Κωνσταντίνος Κίττας

Ομότιμος Καθηγητής, Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

κ. Αριστοτέλης Μπασδάνης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μαγνησίας

κ. Αριστοτέλης Μπασδάνης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μαγνησίας

Δρ. Ιωάννης Μποζιάρης

Καθηγητής, Δ/ντής Εργαστηρίου Εμπορίας & Τεχνολογίας Αλιευτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δρ. Δημήτρης Ψαλτόπουλος

Senior Economist, Agricultural Global Practice, World Bank