Φορέας Διοργάνωσης

Το AgriBusiness Forum καθώς επίσης κάθε ενότητα, διοργάνωση ή δράση που απορρέει από αυτό, τελεί στην ιδιοκτησία και αποκλειστική κυριότητα του μη κερδοσκοπικoύ φορέα Geo Routes Cultural Institute. Ότι δε σχετίζεται με την ονομασία, την ταυτότητα, το περιεχόμενο, τα σήματα και την διοργάνωση του AgriBusiness Forum βρίσκεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Geo Routes Cultural Institute.

Το Geo Routes Cultural Institute είναι μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός φορέας, αποστολή του οποίου είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, η προαγωγή του διαπολιτιστικού διαλόγου, η προώθηση της ευημερίας και η ενίσχυση της ταυτότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών μέσω γεγονότων τουριστικού, πολιτιστικού, επιμορφωτικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Τα θεματικά οδοιπορικά Geo Routes και Aegean Routes τελούν υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, έχοντας αναδειχθεί από το 2013 μοντέλα “Βέλτιστης Πρακτικής” στην διάρκεια της 37ης Γενικής Συνέλευσης της Unesco στο Παρίσι για την ενίσχυση του προγράμματος του Οργανισμού “Πολιτισμός-Τουρισμός-Ανάπτυξη”.

Το Geo Routes ειδικεύεται στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση οργανωμένων ταξιδιών πολιτιστικής κληρονομιάς και εκδηλώσεων πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, συμμετέχει σε διεθνή fora και παρέχει τεχνογνωσία για την περιφερειακή ανάπτυξη, τον σχεδιασμό διαδρομών πολιτιστικού ενδιαφέροντος, το rebranding προορισμών, με σεβασμό των τοπικών κοινωνιών, προστασία της υλικής και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και την υπεύθυνη διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.geo-routes.com